23948sdkhjf

Avskaffat producentansvar strider mot regeringens strategi

Återvinningsindustrierna är mycket kritiska till regeringens förslag att avskaffa producentansvaret för returpapper och därmed kommunalisera insamlingen.

Förslaget motsäger både den nationella strategin för cirkulär ekonomi och Polluter Pays Principle som är en av grunderna i EU:s miljöregelverk, skriver organisationen i ett pressmeddelande.

 

Enligt Återvinningsindustrierna går förslaget rakt emot Sveriges nya nationella strategi för cirkulär ekonomi. Strategin syftar bland annat till att öka återvinningen och användningen av återvunnet material.

 

-Det här förslaget innebär att alla svenskar kommer att behöva börja betala för insamlingen av returpapper, oavsett om man har en tidning eller inte.  I dagens system betalar producenterna för insamlingen och den genomförs oavsett var i landet man bor. Vi är helt övertygade om att materialåtervinningen nu kommer att minska markant med det nya systemet och att mycket av tidningarna i glesbygd kommer att hamna i hushållsavfallet och förbrännas, säger Viveke Ihd, vd Återvinningsindustrierna.

Anledningen till regeringens beslut är att tidningsbranschen har en svår ekonomisk situation. Återvinningsindustrierna anser att nuvarande system måste fortgå till den 1 januari 2024. I dag äger de privata entreprenörerna bland annat de 5000 containrar som finns på återvinningsstationerna. Kommunerna kommer att behöva tid för att kunna bygga upp den nya verksamheten.

Återvinningsindustrierna avstyrker även förslaget om att kommuner ska få meddela föreskrifter om att avfall som är lämpligt att materialåtervinna tillsammans med returpapper ska sorteras ut från annat avfall och lämnas till insamlingssystemet för returpapper.

 

- Det frivilliga producentansvaret för kontorspapper måste bibehållas i sin nuvarande form. År 2018 var nettokonsumtionen av kontorspapper 116 000 ton och materialåtervinningen 65 000 ton. Om kontorspapper blir ett kommunalt ansvar förstörs ett väl fungerande cirkulärt system och det vore förödande, säger Viveke Ihd.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.096