23948sdkhjf

Hallå där Viveke Ihd, Återvinningsindustrierna!

Den 8 april är det premiär för tidningen Recyclings webbsända koncept Recycling@Stage, med fokus på cirkulär ekonomi och där du kommer att medverka.

Varför är cirkularitet så viktigt?
Cirkulära produkt- och materialflöden kan öka resurseffektiviteten och minska utsläppen kraftigt. Potentialen är enorm och diskuteras alldeles för lite i den svenska klimatdebatten. Att ställa om konsumtion och produktion till cirkulära flöden är helt nödvändigt om Sverige ska kunna nå de uppsatta utsläppsmålen och bibehålla den resurseffektivitet som krävs för en god välfärd i framtiden.

 

Vilka eventuella hinder eller svårigheter ser du för en övergång till mer cirkularitet och hur kommer vi över dessa?

Det finns en rad hinder att sätta tänderna i. En viktig del av den cirkulära ekonomin är ökad återvinning och användning av återvunna material. Men återvinningen blir effektiv enbart om de produkter som sätts på marknaden är designade så att ingående material och komponenter enkelt kan återvinnas. Möjligheten till förändring ligger därför i designfasen. Ett annat stort hinder för cirkularitet är priset på material. På många områden är det idag billigare att använda nya material istället för återvunna. Till exempel har återvunnen plast i dagsläget mycket svårt att konkurrera  med jungfrulig plast pga det låga oljepriset. Här behöver politiken ge marknaden en skjuts i rätt riktning, exempelvis genom ökade krav på användning av återvunnet material i nya produkter eller genom att introducera ekonomiska incitament.

 

Om du ska lyfta fram en specifik punkt i regeringens handlingsplan för cirkulär ekonomi, vilken väljer du då?

Förslaget om kvotplikt på andel återvunnet material i nya produkter är ett mycket intressant förslag och ett viktigt ställningstagande från Regeringens sida. Naturvårdsverket har fått ett uppdrag att titta på vilka strömmar och produktgrupper som kan vara intressanta och det följer vi med stort intresse. Det är också viktigt att Regeringen backar upp de förslag om krav på återvunnet material i produkter som kommer att presenteras på EU-nivå framöver.

Recycling@Stage webbsänds den 8 april. Mer info och anmälan till arrangemanget hittar du på hemsidan www.recyclingnet.se/recyclingatstage.

Se mer om eventet

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.062