23948sdkhjf

Hemställan om regler för kommunalt avfall

Tillsammans med Svenskt Näringsliv har Återvinningsindustrierna arbetat fram en hemställan om att Regeringen omgående ska ta initiativ för att ändra reglerna för hantering av kommunalt avfall.

Hemställan har skickats till miljöminister Per Bolund och näringsminister Ibrahim Baylan. De båda organisationerna hemställer att Regeringen omgående klargör att avsikten inte är att utöka det kommunala avfallsmonopolet och tar initiativ till att snarast möjligt återställa reglerna så att det kommunala ansvaret begränsas till det rättsläge som förelåg före den 1 augusti 2020, det vill säga att att kommunernas ansvar begränsas till hushållsavfall och därmed jämförligt avfall.

Bakgrunden är att Svenskt Näringsliv konstaterat att delar av lagstiftningen inte utformats på det sätt som avsågs när Sverige implementerade EU:s avfallsdirektiv.

Hemställan i sin helhet finns att ladda ner på ÅI:s hemsida, på denna länk.

Källa: ÅI

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094