23948sdkhjf

Återvinningsindustrierna: Kritiken mot frival obefogad

Tidigare i veckan presenterades som bekant den så kallade frivalsutredningen. Nu kommenterar Återvinningsindustrierna såväl utredningen som den kritik som inkommit.


Frivalsutredningen förordar att en annan aktör än kommunen ska kunna anlitas för att samla in och behandla verksamheters restavfall och matavfall. Utredningen bedömer att frivalet är det alternativ som är mest kostnadseffektivt och som kan ge stora incitament för verksamheternas cirkulära arbete.

- Det ligger helt i linje med regeringens handlingsplan för cirkulär ekonomi att företagen själva ges möjlighet att välja vem som ska ta ansvar för deras avfall. Ett kommunalt monopol på företagens hushållsliknande avfall hindrar helhetslösningar, innovation och investeringsvilja, säger Viveke Ihd, vd Återvinningsindustrierna och expert i utredningen.

Utredningens rekommendation till regeringen kritiserades direkt av Avfall Sverige som anser att det redan i dag finns ett fungerande dispenssystem som kan användas.

- Invändningen om ett befintligt dispenssystem stämmer inte. Det finns uppskattningsvis ett 20-tal dispenser i Sverige idag. Att söka dispens är dyrt, godtyckligt och i de flesta fall får företagen också nej som svar på sina ansökningar. Bristerna med dagens dispenssystem synliggör vikten av att införa ett frival, säger Viveke Ihd vidare.

En annan invändning från Avfall Sverige är att det krävs ytterligare utredningar och att regeringen måste vänta med ett införande av frivalet.

- Inte heller detta stämmer. Ingen av de pågående utredningarna eller lagstiftningarna i Sverige eller på EU-nivå påverkar det faktum att Sverige behöver en frivalsreform. Däremot måste regeringen snarast tydliggöra begreppet ”kommunalt avfall” och både Svenskt Näringsliv och Avfall Sverige har nyligen uppmanat miljöminister Per Bolund till detta. Det är tråkigt att Avfall Sverige har vänt sig emot utredningen som så tydligt har visat att ett frival kommer att förbättra både miljön och resurseffektiviteten, säger Viveke Ihd.

En tredje invändning från Avfall Sverige är att det endast är kommuner som har ordning och reda på avfallet och som kan säkerställa spårbarheten.

- Detaljerad statistik och spårbarhet av företagens avfallsflöden är mycket viktigt för att öka resurseffektiviteten. Det måste dock påpekas att kommunernas kontroll över spårbarheten i dagsläget är obefintlig. Nästan ingen kommun kan erbjuda den detaljerade statistik kopplat till avfallsflöden och återvinning som de privata återvinningsföretagen levererar och som verksamheterna efterfrågar, fortsätter Viveke Ihd.

När utredaren Ethel Forsberg presenterade sin utredning lyfte hon fram att det kan finnas goda skäl för att de flesta länder i världen har monopol när det gäller insamling av avfall från hushåll. Hon betonade dock att när det gäller insamling av avfall från större företag och organisationer så finns inga sådana skäl. Här utgör monopolet i stället ett hinder för en cirkulär ekonomi och orsakar kostnader för både skattebetalare och miljö.

- Det finns en anledning till att Finland, Danmark och Norge redan har avskaffat det kommunala insamlingsmonopolet för hushållsliknande avfall från verksamheter. Vår förhoppning är att regeringen nu äntligen ska ge näringslivet nya möjligheter att delta i utvecklingen av den cirkulära ekonomin. Annars är risken stor att vi halkar efter våra nordiska grannar, avslutar Viveke Ihd.

Källa: Pressmeddelande

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.11