23948sdkhjf

AVFALL SVERIGE

Dags att skylta om

Ny statistik över hushållsavfallet

Bakterier minskar tungmetaller i lakvatten

Systemet för spårbarhet skjuts upp

De är bäst i Sverige på avfallshantering

Igår hölls Avfall Sveriges årsmöte, denna gång i digital form på grund av corona. Som vanligt utsågs ”Bästa kommun” när det gäller avfallshantering.

1

Avfall Sverige: Producentansvar inte längre heligt, ekonomiska intressen styr

Avfall Sverige reagerar starkt på regeringens besked om att producentansvaret för tidningspapper tas bort.

Ytterligare steg mot gemensamt avfallsspråk

Debatt
"Inte kommunernas ansvar att stötta tidningar i kris"

Tidningarna har stora ekonomiska svårigheter. Förslaget att slopa producentansvaret för returpapper innebär att stora kostnader i stället belastar kommuner och fastighetsägare.

1

Avfall Sverige kommenterar kulturministerns uttalande om returpapper

Kommunernas branschorganisation Avfall Sverige kommenterar nu kulturminister Amanda Linds uttalande om returpappersförordningen.

Corona
Avfall Sverige årsmöte förkortas och hålls digitalt

På grund av det rådande läget med coronaviruset tvingas Avfall Sverige kraftigt banta sitt planerade årsmöte som skulle hållits i Malmö den 2 och 3 juni.

Avfall Sverige-expert i utredningen kring textil

Spillfett är verksamhetsavfall enligt ny dom

Det står nu klart att McDonald’s inte behöver ansöka om dispens för att få forsla bort spillfett och fett från fettavskiljare från sina restauranger i Stockholm. 

Corona
Avfall Sverige: Knyt till om smittan

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har klassat renhållning som en samhällsviktig verksamhet.

Avfall Sverige ger EU-plan tummen upp

2

Avfallsförbränning
Så kan producenter ges ansvar för sitt plastavfall

Svenska myndigheter och certifieringsorgan lägger idag ansvaret för växthusgasutsläpp från förbränning av avfall på energisystemet, och i förlängningen på fjärrvärmekunden.

Mindre plast återvinns

2

Intresset för återbruk inom bygg ökar

Många kommuner vill samla in byggprodukter för återanvändning, men har sett hinder för detta.

Två av tre vill se krav på enklare återvinning

Två av tre svenskar vill att staten ställer krav på företag att deras produkter ska vara enkla att återvinna.

2

Avfall Sverige: Frival kontraproduktivt

Avfall Sverige ser fram emot ökade krav på återvinning när EU:s avfallsdirektiv införs i svensk lagstiftning till sommaren.

Debatt: Oklar statistik för returpapper

Kommuner får inte bekosta förpackningsinsamling

En ny utredning visar att en konsekvens av det nya systemet för fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar är att kommunerna från 2021 inte får bekosta sådan insamling.

Europa minskar avfallet, igen

I lördags gick startskottet för 2019 års upplaga av Europa Minskar Avfallet-veckan, ett EU-projekt som ska inspirera till ett mer miljömedvetet tänkande och agerande.

Trenden: Insamling i egen regi

Kontinuitet, långsiktighet och större möjlighet till innovativa lösningar är några orsaker till att kommuner i ökad utsträckning nu väljer att samla in avfall i egen regi.

Intervjun
Avfall Sveriges nye vd presenterar sig

Möt Avfall Sveriges nye vd Tony Clark i vår stora intervju om bland annat det nya insamlingssystemet, skatt på avfallsförbränning och återvinning i stort.

Sänd till en kollega

0.066