23948sdkhjf

AVFALL SVERIGE

Samarbete ska öka återvinning av förpackningar och tidningar

Nu finns en överenskommelse om hur kommuner och näringsliv kan samarbeta för att öka den bostadsnära insamlingen av förpackningar och tidningar.

Fokus på tre områden i vägval för cirkulär ekonomi

Blir ny ordförande i Avfall Sverige?

Efter socialdemokraternas valförlust i Järfälla har Clas Thunblad avböjt omval till posten som ordförande i Avfall Sverige. Nu har valberedningen lämnat förslag till en efterträdare.

Marksanering
Solrosor jordsanerar

I ett samarbete mellan KSRR och Linnéuniversitetet ska solrosors förmåga att rena jord testas i ett storskaligt försök.

Hjälp klassa förorenade massor

Debatt
”Skatt på avfallsförbränning verkningslös”

Avfall Sverige och Energiföretagen förvånas över att se ett förslag på en skatt på avfallsförbränning i januariavtalet.

Avfall Sveriges vd knyts till Lunds universitet

Branschorganisation uppdaterar ståndpunkter

För att följa avfallshanteringens utveckling har Avfall Sverige efter ett gediget arbete i styrelse och arbetsgrupper nu uppdaterat sina ståndpunkter.

VD-byte hos Avfall Sverige

Var femte produkt på ÅVC går att återanvända

Avfallsförbränning
Brexit = slut med sopimport?

Uppmaningen: Återvinn allt matavfall!

Det behövs en heltäckande reglering av utsortering och insamling av matavfall oavsett om matavfallet lyder under kommunalt avfallsansvar eller avfallsinnehavarens ansvar.

Avfallsförbränning
Inför klimatavgift för plast

Fossilfri avfallsförbränning är en omöjlighet så länge det tillverkas produkter bestående av fossilbaserad plast. En ny rapport pekar på vägar att nå målet om fossilfri avfallsförbränning.

Förbränningsskatt ett svagt verktyg

Ny handbok för bättre avfallsutrymmen

Nu finns en uppda­terad version av ”Handbok för avfallsutrymmen”.

TipTapp går emot lagens princip

Fira Återvinningens dag imorgon!

Hushållens avfall i siffror

Nya system krävs för att delning ska växa

Konsumtionen är en av de stora utmaningarna för att nå målen i Agenda 2030. Intresset för delningstjänster växer både i Sverige och internationellt, men än så länge är initiativen få och små i kommunerna visar en kartläggning som IVL Svenska Miljöinstitutet och Avfall Sverige gjort.

Återbruk blir mötestema

Svensk återanvändningskampanj bäst i världen

Sju av tio slänger kläder istället för att återvinna

Nästan en femtedel av svenskarna gör sig av med plagg för att de tröttnat på dem, visar en färsk Sifo-undersökning som kartlägger svenskarnas klädkonsumtion.

Avfall Sverige välkomnar förordningsändring

Uddevalla bäst på avfallshantering!

Sänd till en kollega

0.081