23948sdkhjf

AVFALL SVERIGE

Debatt: Oklar statistik för returpapper

Kommuner får inte bekosta förpackningsinsamling

En ny utredning visar att en konsekvens av det nya systemet för fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar är att kommunerna från 2021 inte får bekosta sådan insamling.

Europa minskar avfallet, igen

I lördags gick startskottet för 2019 års upplaga av Europa Minskar Avfallet-veckan, ett EU-projekt som ska inspirera till ett mer miljömedvetet tänkande och agerande.

Trenden: Insamling i egen regi

Kontinuitet, långsiktighet och större möjlighet till innovativa lösningar är några orsaker till att kommuner i ökad utsträckning nu väljer att samla in avfall i egen regi.

Intervjun
Avfall Sveriges nye vd presenterar sig

Möt Avfall Sveriges nye vd Tony Clark i vår stora intervju om bland annat det nya insamlingssystemet, skatt på avfallsförbränning och återvinning i stort.

Branschaktörer kommenterar plaståtervinning

Det har varit stort fokus på återvinning av plastförpackningar i media de senaste dagarna.

Avfallsförbränning
Skatt mot bättre vetande

En skatt på avfall till förbränning har knappast någon möjlighet att öka materialåtervinningen eller minska avfallsmängderna, menar Avfall Sverige.

Avstamp mot smartare avfallshantering

Bättre sortering fastighetsnära

Avfall Sveriges årliga statistik över hushållsavfallet på läns- och kommunnivå har nu presenterats.

Avfall Sverige återupptar diskussioner med producenter

Minskande avfallsmängder trots högkonjunktur

Avfall Sverige presenterar ny statistik över hushållsavfallet i Sverige.

Påsskatt en tydlig skatt mot produkten

Även Avfall Sverige tycker till om regeringens föreslagna skatt på bärkassar av plast.

Avfall Sverige tycker till om vägledning

Intervjun
Weine Wiqvist summerar 25 år som vd

Efter tjugofem år som vd för Avfall Sverige lämnar Weine Wiqvist jobbet vid halvårsskiftet. I den här stora intervjun samtalar Recycling med honom om frågor som varit mer eller mindre aktuella under de här åren.

30 000 kronor till uppsatser om avfallshantering

Två examensarbeten får Avfall Sveriges stipendium 2019.

Välbesökt årsmöte för Avfall Sverige

FTI kommenterar avbrutet samarbete

Avfall Sverige fick ny ordförande

Avfall Sverige avbryter samarbete kring förpackningar

Avfall Sveriges styrelse har beslutat att tills vidare avbryta arbetet med den samverkansplattform som skapats med Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI.

Debatt
Skattesmocka motverkar återbruk

Återanvändningen glömdes bort när skatten på kemikalier i viss elektronik infördes 2017.

Samarbete ska öka återvinning av förpackningar och tidningar

Nu finns en överenskommelse om hur kommuner och näringsliv kan samarbeta för att öka den bostadsnära insamlingen av förpackningar och tidningar.

Fokus på tre områden i vägval för cirkulär ekonomi

Blir ny ordförande i Avfall Sverige?

Efter socialdemokraternas valförlust i Järfälla har Clas Thunblad avböjt omval till posten som ordförande i Avfall Sverige. Nu har valberedningen lämnat förslag till en efterträdare.

Marksanering
Solrosor jordsanerar

I ett samarbete mellan KSRR och Linnéuniversitetet ska solrosors förmåga att rena jord testas i ett storskaligt försök.

Sänd till en kollega

0.132