23948sdkhjf

AVFALL SVERIGE

Brexit = slut med sopimport?

Uppmaningen: Återvinn allt matavfall!

Det behövs en heltäckande reglering av utsortering och insamling av matavfall oavsett om matavfallet lyder under kommunalt avfallsansvar eller avfallsinnehavarens ansvar.

Inför klimatavgift för plast

Fossilfri avfallsförbränning är en omöjlighet så länge det tillverkas produkter bestående av fossilbaserad plast. En ny rapport pekar på vägar att nå målet om fossilfri avfallsförbränning.

Förbränningsskatt ett svagt verktyg

Ny handbok för bättre avfallsutrymmen

Nu finns en uppda­terad version av ”Handbok för avfallsutrymmen”.

TipTapp går emot lagens princip

Fira Återvinningens dag imorgon!

Hushållens avfall i siffror

Nya system krävs för att delning ska växa

Konsumtionen är en av de stora utmaningarna för att nå målen i Agenda 2030. Intresset för delningstjänster växer både i Sverige och internationellt, men än så länge är initiativen få och små i kommunerna visar en kartläggning som IVL Svenska Miljöinstitutet och Avfall Sverige gjort.

Återbruk blir mötestema

Svensk återanvändningskampanj bäst i världen

Sju av tio slänger kläder istället för att återvinna

Nästan en femtedel av svenskarna gör sig av med plagg för att de tröttnat på dem, visar en färsk Sifo-undersökning som kartlägger svenskarnas klädkonsumtion.

Avfall Sverige välkomnar förordningsändring

Uddevalla bäst på avfallshantering!

Avfallet ökar

Avfallsmängderna ökar igen, enligt färsk statistik från Avfall Sverige.

"Ju mer vi vet om avfallet desto mer kan vi göra med det"

Johan Hultén analyserar som bäst innehållet i ett tiotal containrar från olika återvinningscentraler i Skåne.

Välkomnar nyordning för förpackningar och tidningar

Uppmanar till avfallsminskning

Att producera en enda mobiltelefon ger ett avfallsfotavtryck på 86 kg. Det är avfall som konsumenten aldrig ser.

Årsmöte med framtidens avfallshantering som tema

Biogassatsning välkomnas

Avfall Sverige vann kampanjtävling

Avfall Sverige välkomnar smidigare återvinning

Regeringen har skickat en promemoria med ett antal förslag som förtydligar producentansvaret för förpackningar och returpapper.

Plastproblemen kan inte lösas i avfallsledet

Certifierad sophämtare, ny webbutbildning

Sänd till en kollega

0.148