23948sdkhjf

AVFALL SVERIGE

Avfall Sverige kommenterar kulturministerns uttalande om returpapper

Kommunernas branschorganisation Avfall Sverige kommenterar nu kulturminister Amanda Linds uttalande om returpappersförordningen.

Corona
Avfall Sverige årsmöte förkortas och hålls digitalt

På grund av det rådande läget med coronaviruset tvingas Avfall Sverige kraftigt banta sitt planerade årsmöte som skulle hållits i Malmö den 2 och 3 juni.

Avfall Sverige-expert i utredningen kring textil

Spillfett är verksamhetsavfall enligt ny dom

Det står nu klart att McDonald’s inte behöver ansöka om dispens för att få forsla bort spillfett och fett från fettavskiljare från sina restauranger i Stockholm. 

Corona
Avfall Sverige: Knyt till om smittan

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har klassat renhållning som en samhällsviktig verksamhet.

Avfall Sverige ger EU-plan tummen upp

2

Avfallsförbränning
Så kan producenter ges ansvar för sitt plastavfall

Svenska myndigheter och certifieringsorgan lägger idag ansvaret för växthusgasutsläpp från förbränning av avfall på energisystemet, och i förlängningen på fjärrvärmekunden.

Mindre plast återvinns

2

Intresset för återbruk inom bygg ökar

Många kommuner vill samla in byggprodukter för återanvändning, men har sett hinder för detta.

Två av tre vill se krav på enklare återvinning

Två av tre svenskar vill att staten ställer krav på företag att deras produkter ska vara enkla att återvinna.

2

Avfall Sverige: Frival kontraproduktivt

Avfall Sverige ser fram emot ökade krav på återvinning när EU:s avfallsdirektiv införs i svensk lagstiftning till sommaren.

Debatt: Oklar statistik för returpapper

Kommuner får inte bekosta förpackningsinsamling

En ny utredning visar att en konsekvens av det nya systemet för fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar är att kommunerna från 2021 inte får bekosta sådan insamling.

Europa minskar avfallet, igen

I lördags gick startskottet för 2019 års upplaga av Europa Minskar Avfallet-veckan, ett EU-projekt som ska inspirera till ett mer miljömedvetet tänkande och agerande.

Trenden: Insamling i egen regi

Kontinuitet, långsiktighet och större möjlighet till innovativa lösningar är några orsaker till att kommuner i ökad utsträckning nu väljer att samla in avfall i egen regi.

Intervjun
Avfall Sveriges nye vd presenterar sig

Möt Avfall Sveriges nye vd Tony Clark i vår stora intervju om bland annat det nya insamlingssystemet, skatt på avfallsförbränning och återvinning i stort.

Branschaktörer kommenterar plaståtervinning

Det har varit stort fokus på återvinning av plastförpackningar i media de senaste dagarna.

Avfallsförbränning
Skatt mot bättre vetande

En skatt på avfall till förbränning har knappast någon möjlighet att öka materialåtervinningen eller minska avfallsmängderna, menar Avfall Sverige.

Avstamp mot smartare avfallshantering

Bättre sortering fastighetsnära

Avfall Sveriges årliga statistik över hushållsavfallet på läns- och kommunnivå har nu presenterats.

Avfall Sverige återupptar diskussioner med producenter

Minskande avfallsmängder trots högkonjunktur

Avfall Sverige presenterar ny statistik över hushållsavfallet i Sverige.

Påsskatt en tydlig skatt mot produkten

Även Avfall Sverige tycker till om regeringens föreslagna skatt på bärkassar av plast.

Avfall Sverige tycker till om vägledning

Sänd till en kollega

0.063