23948sdkhjf

Avfallstrenden 2021: Avfallsmängder ökar

Avfall Sverige presenterar sin årliga statistik över kommunalt avfall i Sverige.

2021 behandlades 475 kg per person, motsvarande drygt 4,9 miljoner ton avfall från hushåll och företag med hushållsliknande avfall i Sverige. Det är en ökning sedan 2020, en trend som återkommer vid högkonjunktur. När konsumtionen ökar så ökar även avfallsmängderna, ett samband som är nödvändigt att bryta, skriver branschorganisationen i ett pressmeddelande.

Det kommunala avfallet har ökat med 2,5 procent jämfört med 2020. BNP, som är ett mått på ekonomisk tillväxt, har ökat med 4,8 procent under samma period. Avfall Sverige har tagit flera initiativ för att förebygga avfall. 

– Vi måste komma bort från sambandet mellan högkonjunktur, hög konsumtion och ökade avfallsmängder. Det är en trend som måste brytas, säger Tony Clark, vd på Avfall Sverige.

– Glädjande är att material som samlas in för återanvändning på återbruk och kretsloppsparker har tredubblats sedan 2014, från tio till drygt trettio tusen ton, fortsätter Tony Clark. 

Hälften av hushållens avfall går till energiåtervinning och ligger nu på samma nivå som 2019 efter en nedgång 2020. 

Materialåtervinningens andel har minskat och ligger också den på samma nivå som 2019, 34,3 procent. Returpapper och metallskrot har minskat mest. Biologisk återvinning, rötning och kompostering, har minskat. Framför allt är det trädgårdsavfall till kompostering som minskat. Trädgårdsavfall varierar mellan åren beroende på klimat och andra förutsättningar. 15,1 procent av det kommunala avfallet går till biologisk återvinning.

Deponering av kommunalt avfall ligger på 0,9 procent. En intressant jämförelse är att inom hela EU utgör deponering av kommunalt avfall 23 procent.

Avfall Sverige har tillsammans med kommunerna antagit det så kallade 25/25-målet, vilket innebär att år 2025 ska den totala mängden mat- och restavfall ha minskat med 25 procent per person, jämfört med år 2015. 

– Till 2021 hade mängden mat- och restavfall minskat med 12 procent, 26 kg/per person, till 199 kg. Vi har nått en bra bit på väg, men mycket mer behöver göras för att vi tillsammans ska nå målet till år 2025, säger Jenny Westin, statistikansvarig på Avfall Sverige. 

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094