23948sdkhjf

Avfall Sverige om frivalsutredningen

I tisdags överlämnade regeringens specielle utredare Ethel Forsberg sin utredning om frival till regeringen. Avfall Sverige har kommenterar nu utredningen.

– Utredningen visar inte hur ett frival bättre ska bidra till en cirkulär ekonomi. När fler aktörer engageras kring verksamheternas avfall lär vi däremot se ökade transporter, dyrare hantering, ökat tillsynsbehov och större administrativ börda för kommunerna. Det finns även anledning att se över vilka effekter ett frival kan få på hälsoskyddet, säger Tony Clark, vd Avfall Sverige.

I utredningens uppdrag har ingått att utreda utökade dispensmöjligheter. Utredningen gör bedömningen att färre verksamheter kommer att vara intresserade av detta eftersom det ställer större krav och innebär mer arbete. Om förslagen går igenom ser utredningen ett behov av ökad tillsyn och ett årligt rapporteringskrav till kommunen från dem som samlar in och behandlar avfallet. Utredaren menar att frivalet kommer att underlätta för avfallsproducenter att anpassa sin insamling och hantering av avfall utifrån verksamheternas behov och krav. Det kommer samtidigt skapa incitament för att öka materialåtervinningen eftersom vissa fraktioner, till exempel pappers- och plastavfall, har ett positivt värde jämfört med att förbränna avfallet, som innebär en kostnad för avfallsproducenten.

– Redan idag finns ett frival för verksamheterna för förpackningar, inget hindrar dem att sortera ut plast-, glas-, metall- och pappersförpackningar och anlita annan än kommunen för att transportera detta till producenterna. Men verksamheterna är i allt för många fall dåliga på att sortera ut detta. Sedan det finns verksamheter med såväl vilja som förmåga att själva ta hand om sitt avfall på ett hållbart sätt. För dem finns redan idag möjligheter att söka dispens och under kontrollerade former söka alternativa vägar. En rätt reglerad utvidgad dispensmöjlighet med möjlighet till prövning på regional eller nationell nivå skulle vara en mycket bättre lösning för att tillgodose verksamhetsutövares vilja att förfoga över sitt avfall, säger Tony Clark.

Vidare menar Avfall Sverige att det saknas flera viktiga pusselbitar som behöver vara på plats innan man kan fatta beslut om ett eventuellt frival. Ansvarsavgränsningen för kommunalt avfall behöver förtydligas och regeringen måste också sätta ned foten kring en rad frågor som nu ligger på dess bord, bland annat rörande EU:s engångsplastdirektiv, producentansvar på textil, förbättrad utsortering och krav på bostadsnära insamling av förpackningar, krav på källsortering av bygg- och rivningsavfall och inte minst ordning och reda i avfallet.

– Den svenska modellen, som varit så framgångsrik, bygger i grunden på ett sammanhållet kommunalt ansvar för avfallet. Det är ett väl fungerande system och jag ser ingen anledning att slå sönder det för att driva igenom symbolpolitik.

– Jag är rädd för att ett frival kommer att resultera i miljömässigt och cirkulärt sämre avfallshantering. Det har vi också framfört via Avfall Sveriges representant i utredningens expertgrupp, avslutar Tony Clark.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.109