23948sdkhjf

Även Avfall Sverige hemställer om förtydligad ansvarsavgränsning kring kommunalt avfall

Häromveckan rapporterade vi om att Svenskt Näringsliv och Återvinningsindustrierna skickat en hemställan till regeringen om behovet att klargöra ansvarsavgränsningen med avseende på kommunalt avfall. Avfall Sverige håller med och gör en egen hemställan.

Bakgrunden är att när EU:s reviderade avfallsdirektiv får genomslag i svensk lagstiftning, så har termen hushållsavfall ersatts med begreppet kommunalt avfall. Det råder dock viss oenighet om Sverige till fullo har implementerat det EU-rättsliga begreppet. Termen hushållsavfall har inbegripit det som kommunerna av miljö- och hälsoskyddsskäl har lagstadgad ensamrätt att ta hand om. Det är tydligt att EU:s definition av kommunalt avfall är något vidare än det tidigare begreppet hushållsavfall och därmed liknande avfall, skriver man på sin hemsida. Avfall Sverige anser att det är lämpligast att den svenska definitionen inte skiljer sig från den EU-rättsliga.

En länk till Avfall Sveriges hemställan hittar du här.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.109