23948sdkhjf

ÅI välkomnar EU:s handlingsplan för cirkularitet

Återvinningsindustrierna välkomnar EU:s nya Circular Economy Action Plan och uppmanar till snabba politiska åtgärder för att skapa en välfungerande marknad för återvunnet material.

Den 11 mars 2020 publicerades Europeiska kommissionens nya handlingsplan för cirkulär ekonomi. Planen betonar att övergången till en cirkulär ekonomi är centralt för att nå klimatneutralitet fram till år 2050 och för att kunna skapa ekonomisk tillväxt utan att kraftigt öka resursanvändningen.

Återvinningsindustrierna välkomnar särskilt hela handlingsplanens betoning på vikten av att framtidens produkter innehåller återvunnet material.

- Vi betonar ständigt behovet av en ökad efterfrågan på det återvunna materialet och hur mycket det faktiskt minskar koldioxidutsläppen att använda återvunnet material. En ökad användning av återvunnet material sparar en betydande mängd växthusgasutsläpp och energi. Det är positivt att kommissionen ser det som en nyckelfråga i det cirkulära arbetet, säger Viveke Ihd, tf vd Återvinningsindustrierna.

Handlingsplanen sätter fokus på cirkulär design som ökar användningen av återvunnet material i produkter med tonvikt på plast i förpackningar, fordon och byggnadsmaterial.

- Det här är omfattande flöden av material och det är centralt att styra dessa marknader mot ökad cirkularitet, fortsätter Viveke Ihd.

Att skapa väl fungerande marknader för det återvunna materialet är en prioritering som efterfrågats länge bland återvinningsföretagen, både i Sverige och Europa. Det är brådskande åtgärder som efterfrågas, inte minst att det bör ställas krav på viss andel återvunnet material inom offentlig upphandling. Återvinningsindustrin vill även se andra ekonomiska incitament. Användningen av återvunnet material spelar en nyckelroll för att driva både offentliga myndigheter, marknader och medborgare mot ökad cirkularitet.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094