23948sdkhjf

Krafttag för minskat matsvinn kan stärka jordbruksföretag

Naturvårdsverket lämnade nyligen ett förslag till regeringen om ett nytt etappmål för minskat matsvinn. Målet handlar dels om att livsmedelsavfallet i livsmedelskedjan ska minska, men också att en ökad andel av den svenska livsmedelsproduktionen ska nå butik och konsument till år 2025.

Att mer av de livsmedel som produceras går vidare till butik och konsument ger stor miljönytta och kan leda till ökad lönsamhet redan på gården. Internationella studier visar att företag i livsmedelskedjan kan få tillbaka flera gånger den insats som de lägger ner på att minska matsvinnet.

- Svinnet i primärproduktionen räknas sällan som livsmedelsavfall och det är därför viktigt att den andra delen av målet finns med så att hela livsmedelskedjan omfattas, även jordbruk, trädgård och fiske. Det är i linje med livsmedelsstrategins mål om en ökad svensk hållbar produktion och även med Agenda 2030, säger Karin Lindow som samordnar Jordbruksverkets arbete med matsvinn, i ett pressmeddelande.

Matsvinn och förluster på gården beror på faktorer som jordbruksföretagaren inte alltid styr över, såsom väder, växtskadegörare, sjukdomar, svängningar i efterfrågan och kvalitetskrav från senare led i livsmedelskedjan. Men mycket pekar på att matsvinnet och förlusterna i primärproduktionen ändå kan minska. Ett nytt branschsamarbete för minskat matsvinn är på gång, ett samarbete som bland annat ska hantera utmaningar som beror på agerande i flera led i livsmedelskedjan.

Handlar ofta om utseende

- Odlare upplever att kvalitetskraven ökar, och ofta handlar det om produkternas utseende. På gården tar man givetvis hand om de överblivna produkterna, grönsaker och potatis lämnas i jorden eller ges som djurfoder, men det är mindre resurseffektivt och ger sämre eller inget betalt, säger Karin Lindow.

Den nya EU-lagstiftningen som förbjuder otillbörliga handelsmetoder som ska införas i svensk lagstiftning 2021 väntas också minska problemen med bland annat sena avbeställningar som kan leda till matsvinn. Den nationella handlingsplanen för minskat matsvinn ”Fler gör mer”, med 42 konkreta åtgärder tar oss också framåt mot målen. Den är framtagen tillsammans med berörda aktörer och den är hela livsmedelsbranschens handlingsplan.

- Jordbruksverket arbetar tillsammans med Livsmedelsverket och Naturvårdsverket inom regeringsuppdrag för minskat matsvinn. Arbete för att minska matsvinnet och öka resurseffektiviteten behöver ske i hela kedjan, även på gården, avslutar Karin Lindow.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Företagens egna nyheter
Se alla medlemsnyheter
Mest läst
Senaste nytt
Se senaste nytt
Utvalda artiklar
Utvalda nyheter från förstasidan
Sopigt i Köpenhamn
Investerar 280 miljoner i kolfri stålåtervinning
Hydro först med byggsystem av 100 procent återvunnet aluminium
Resultat över förväntan med ”Smarta sopkärl”
Vill fånga CO2 med gruvavfall
Uppdaterad: Brand vid Renewcell
Andra Nordiska Medier
Dagens Handel
Plastforum SE
Packnet

Sänd till en kollega

0.111