23948sdkhjf

Så påverkas branschen

Med anledning av det snabbt accelererande läget kring coronavirusets spridning har Recycling varit i kontakt med några branschaktörer för att höra hur verksamheterna påverkas

Vid Ragn-Sells talar vi med hållbarhetschef Pär Larshans om coronaeffekterna så här långt.

- I Sverige och andra länder där vi är verksamma är det inte så väldigt många som är sjuka så här långt, så det har inte synts någon direkt effekt som exempelvis att mängden medicinskt avfall ökat, konstaterar han och fortsätter:

- Däremot är det en tydlig omflyttning av rörelser. Vi märker ju att till exempel livsmedelsbutiker ökat sin försäljning kraftigt den senaste veckan. Ökade leveranser till denna sektor leder till mer avfall från den. Så leveransströmmarna ändras och vi ser tydligt hur hushållen producerar mer avfall än tidigare.

 Pär Larshans har också funderingar på vad den här pandemin får för effekter på lång sikt.

- Nu ser vi hur ett stort antal företag stänger ner för att de inte får tag på komponenter längre, det finns inte material för att hålla igång produktionen och så vidare. När vi väl kommit ur detta, när det nu blir, så kommer det att leda till insikten om att de resurser som är viktiga för ekonomin behöver vi som samhälle säkerställa tillgång till och hålla kvar i kretsloppet så länge som möjligt.

Jag ser detta som en startpunkt för att vi i större utsträckning ska få igång cirkulära kretslopp och värna om våra resurser på ett annat sätt. Det finns här en stor potential för att politikerna framöver ska förstå hur viktigt det är att skapa cirkularitet för olika typer av kritiska resurser.

Själva har Ragn-Sells vidtagit ett antal försiktighetsåtgärder, som att se till att den personal som kan jobbar hemifrån, ersätter möten på plats med möten online etc.

Kriser brukar också kunna utgöra ett bra startskott för att börja göra något på ett nytt sätt. Det främjar utveckling och att vi kan stå ännu bättre rustade i framtiden, konstaterar Larshans.

Från Gästrike återvinnare kommer signalen att man de senaste dagarna märkt en markant ökning av antalet besökare på återvinningscentralerna. Det har gjort att man infört begränsningar för hur många som släpps in samtidigt på centralerna i Gävle och Sandviken. Sedan igår har man flaggvakter som begränsar antalet besökare som samtidigt visats på rampen vid ÅVC:ns containrar. Denna åtgärd resulterar i längre köer vilket man ber om överseende med. Man har också instruerat sina medarbetare på ÅVC:erna att hålla behörigt avstånd från besökare och varandra, allt för minska smittrisken.

Karlstad Energi har aviserat att villakunder bör förbereda sig på att sophämtningen kommer att försenas. Till Värmlands Folkblad säger kommunikatören Peo Ajaxson att man för närvarande har många anställda som antingen är sjukskrivna eller vårdar sjuka barn. Just nu klarar man precis på marginalen att hämta soporna i utsatt tid, men blir det så att skolor och förskolor stängs är det ingen tvekan längre:

- Då blir det längre mellan tömningarna, säger Ajaxson till tidningen.

Stena Recycling skriver i ett mejl till Recycling att det övergripande målet för företaget nu är att ta hand om sina medarbetare, att se till att verksamheten fungerar och att man bibehåller en hög servicenivå till sina kunder. Man följer utvecklingen noggrant och agerar därifrån med stöd i myndigheternas rekommendationer.

 

Stena Recycling samarbetar med några regioner i Sverige och där har man en dialog med dessa om hur deras rutiner fungerar relaterat till hanteringen av farligt avfall. Bolagets specialister inom farligt avfall ger också stöd och råd för en trygg och säker hantering. Det kan handla om typ av emballage som ska användas, hur hämtning fungerar med mera.

Artikeln är en del av vårt tema om Corona.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.125