23948sdkhjf

RAGN-SELLS

Så mycket mikroplast kan stoppas med rätt underhåll 

Optimistisk näringsminister besökte Ragn-Sells

Nytt certifikat främjar övergång till cirkulär ekonomi

Inga interna brister vid olycka

2

Cirkulär kväverening får miljoninvestering från EU

Ragn-Sells får nu EU-finansiering för utveckling av sin kvävereningsmetod.

Ragn-Sells stänger produktion

Återvinningsföretag får böta 400 000

En felkopplad slang ledde till att en arbetare istället för luft fick kvävgas i sin friskluftmask.

Nu rullar Älskade stad i Malmö

Två år efter starten i Stockholm går man in i skarpt läge i sin andra svenska stad.

Debatt
"Sverige måste bli bättre på sopsortering"

Debatt
Fri rörlighet bör gälla även avfall

Investerar i effektivare teknik för egenproducerad el

Redan idag produceras el från deponigas lokalt på kretsloppsanläggningen Häradsudden utanför Norrköping.

Ragn-Sells i partnerskap kring ruttoptimering

Konstruerar ny anläggning för återvinning ur aska

Omvärlden
Återvinner plast från organiskt avfall

Vägsalt utvinns ur farlig aska

Med hjälp av ny teknik ska Ragn-Sells omvandla farligt avfall till värdefulla resurser i samband med såväl halkbekämpning som gödselproduktion.

Saltsyrabehållare exploderade hos återvinningsföretag

Få myndigheter uppmanas köpa återvunnet

En ny kartläggning har undersökt hur många statliga myndigheter som uppmanas att köpa återvunnet vid upphandlingar. Resultatet är nedslående.

Farligt avfall
Ökar antalet cirkulära flöden för farligt avfall

Loopen ska slutas för emballageplast från byggprodukter

Visst går det att förlänga livet för emballageplast från byggprodukter!

Nu tar LKAB nästa steg kring gruvavfall

Investerar 45 miljoner i två pilotanläggningar.

Plastinitiativ uppmärksammades

Omvärlden
Samarbete för dansk fosforåtervinning

Projekt för mindre take away-skräp

Flergångslådor eller pantsystem för förpackningar, kan det vara lösningar för att minska mängden skräp som kommer från våra take away-vanor?

Beredda betala för återvunnet

Sänd till en kollega

0.115