23948sdkhjf

RAGN-SELLS

Investerar i effektivare teknik för egenproducerad el

Redan idag produceras el från deponigas lokalt på kretsloppsanläggningen Häradsudden utanför Norrköping.

Ragn-Sells i partnerskap kring ruttoptimering

Konstruerar ny anläggning för återvinning ur aska

Omvärlden
Återvinner plast från organiskt avfall

Vägsalt utvinns ur farlig aska

Med hjälp av ny teknik ska Ragn-Sells omvandla farligt avfall till värdefulla resurser i samband med såväl halkbekämpning som gödselproduktion.

Saltsyrabehållare exploderade hos återvinningsföretag

Få myndigheter uppmanas köpa återvunnet

En ny kartläggning har undersökt hur många statliga myndigheter som uppmanas att köpa återvunnet vid upphandlingar. Resultatet är nedslående.

Farligt avfall
Ökar antalet cirkulära flöden för farligt avfall

Loopen ska slutas för emballageplast från byggprodukter

Visst går det att förlänga livet för emballageplast från byggprodukter!

Nu tar LKAB nästa steg kring gruvavfall

Investerar 45 miljoner i två pilotanläggningar.

Plastinitiativ uppmärksammades

Omvärlden
Samarbete för dansk fosforåtervinning

Projekt för mindre take away-skräp

Flergångslådor eller pantsystem för förpackningar, kan det vara lösningar för att minska mängden skräp som kommer från våra take away-vanor?

Beredda betala för återvunnet

Tar plats i expertråd om avloppsslam

Nyligen sammankallade regeringen sitt nya expertråd gällande kommittédirektivet om giftfri och cirkulär återinföring av fosfor från avloppsslam.

Kommun uppmärksammad för återvunnet i upphandlingar

Felsorterat matavfall i Sundsvall

Samarbete om fosforåtervinning i Tyskland

Ragn-Sells dotterbolag EasyMining har tecknat en avsiktsförklaring med det tyska vatten- och energibolaget Gelsenwasser AG.

Samarbete för ökad återvinning i byggindustrin

Älskade stad flyttar till Malmö

Samlastningsprojektet Älskade stad i Stockholm har blivit en succé och nu tar man konceptet vidare till Malmö. Ragn-Sells Erik Wastesson berättar om de nya planerna.

Nio av tio vill att kommunen väljer återvunnet

Ragn-Sells koncernchef talar vid FN-konferens

Obefintliga krav på återvunnet material i kommuners upphandling

Dags att uppdatera avfallstrappan

Avfallstrappan är fortfarande viktig, men behöver förnyas för att fungera i en cirkulär ekonomi, inte minst när det gäller energiutvinning och deponering av avfall.

Sänd till en kollega

0.103