23948sdkhjf

Pilotanläggning för hållbar kväveåtervinning

Innovationsbolaget EasyMining invigde under onsdagen sin pilotanläggning för en ny innovativ process som avlägsnar och återvinner kväve från avloppsvatten.

Anläggningen kommer fram till mars 2022 att köras med lakvatten från deponi hos Ragn-Sells i Upplands-Bro, för att därefter flyttas till Biofos reningsverk i Köpenhamn där den ska köras med rejektvatten. EasyMinings patenterade teknik baseras på en metod som återvinner kväve från avloppsvatten med höga koncentrationer av ammoniumkväve. Pilotanläggningen består av två specialtillverkade mobila enheter och har en kapacitet att behandla fyra kubikmeter vatten per timme.

Den stora skillnaden mellan dagens biologiskt baserade processer och EasyMinings nya teknik är att man i pilotanläggningen kommer att kunna fånga upp kvävet och återföra det till kretsloppet istället för att släppa ut det i atmosfären. Dessutom kan denna teknik ersätta metoder som idag genererar utsläpp av lustgas och på så sätt avsevärt sänka reningsverkens klimatavtryck.

- Vi vill återanvända det kväve som redan finns och använda det om och om igen, så ofta det bara går. Det vi gör är att fånga upp ammoniumkvävet och sedan omvandla det till en form som är användbar för samhället, så som exempelvis ett klimatvänligt gödselmedel till våra jordbruk, förklarar Anna Lundbom, marknadschef på EasyMining, i ett pressmeddelande.

Projektpartnern Lantmännen utvärderar processens slutprodukt, ammoniumsulfat, för dess potentiella användning i att skapa ett mer klimatvänligt gödselmedel, medan projektpartnern Biofos testar pilotanläggningen på rejektvatten från avvattning av avloppsslam i Danmarks största reningsverk Lynetten i Köpenhamn.

Satsningen ingår i projektet LIFE RE-Fertilize som lanserades 2019. Det drivs i partnerskap mellan EasyMining, Lantmännen, danska Biofos och Ragn-Sells och det är medfinansierat av EU:s LIFE-program, den huvudsakliga finansieringsorganisationen för miljö- och klimatåtgärder inom EU.

 

Om pilotanläggningen: Tester och utvärdering i pilotanläggningen beräknas pågå till sommaren 2022. Fram till och med februari 2022 kommer pilotanläggningen att köras på lakvatten från deponi vid Ragn-Sells behandlingsanläggning Högbytorp utanför Stockholm. I mars 2022, flyttas pilotanläggningen till Biofos anläggning Lynetten i Köpenhamn, för att köras på rejektvatten från processen för avvattning av avloppsvatten.

Källa: pressmeddelande

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.33