23948sdkhjf

Domstol avslår Ragn-Sells ansökan om fosforåtervinning

Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt har bedömt att Ragn-Sells Treatment & Detox AB:s ansökta verksamhet kring behandling av askor för återvinning av fosfor, på ett otillåtet sätt försämrar vattenkvaliteten i Öresund och därför inte kan tillåtas.

Den ansökta verksamheten bedöms av mark- och miljödomstolen ha en viktig betydelse för ett resurseffektivt omhändertagande av den ändliga resursen fosfor och för samhällets klimatomställning i stort. Domstolen bedömer dock att verksamhetens tillskott av metaller inte kan accepteras då verksamhetens utsläpp till vatten försämrar den ekologiska och kemiska statusen i den redan hårt belastade vattenförekomsten ”Helsingborgsområdet”. Vidare äventyrar verksamheten möjligheten att uppnå god status för särskilda förorenande ämnen, skriver domstolen i ett pressmeddelande.

- Trots att verksamhetens tillskott av metaller i Öresund blir försumbart avslås ansökan. Anledningen är att verksamhetens utsläpp i vatten strider mot fastställda miljökvalitetsnormer, säger ordföranden i målet, rådmannen Urban Lund.

- Eftersom bolagets rening inte innebär nollutsläpp är det till följd av vattenförekomstens gällande vattenstatus inte möjligt att tillåta verksamheten, säger det tekniska rådet Viktor Forsell i pressmeddelandet.

Källa: pressmeddelande

Kommentera en artikel (1)
Meddela redaktionen
Företagens egna nyheter
Se alla medlemsnyheter
Mest läst
Senaste nytt
Se senaste nytt
Utvalda artiklar
Utvalda nyheter från förstasidan
Sopigt i Köpenhamn
Investerar 280 miljoner i kolfri stålåtervinning
Hydro först med byggsystem av 100 procent återvunnet aluminium
Resultat över förväntan med ”Smarta sopkärl”
Vill fånga CO2 med gruvavfall
Uppdaterad: Brand vid Renewcell
Andra Nordiska Medier
Dagens Handel
Plastforum SE
Packnet

Sänd till en kollega

1.102