23948sdkhjf

Domstol avslår Ragn-Sells ansökan om fosforåtervinning

Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt har bedömt att Ragn-Sells Treatment & Detox AB:s ansökta verksamhet kring behandling av askor för återvinning av fosfor, på ett otillåtet sätt försämrar vattenkvaliteten i Öresund och därför inte kan tillåtas.

Den ansökta verksamheten bedöms av mark- och miljödomstolen ha en viktig betydelse för ett resurseffektivt omhändertagande av den ändliga resursen fosfor och för samhällets klimatomställning i stort. Domstolen bedömer dock att verksamhetens tillskott av metaller inte kan accepteras då verksamhetens utsläpp till vatten försämrar den ekologiska och kemiska statusen i den redan hårt belastade vattenförekomsten ”Helsingborgsområdet”. Vidare äventyrar verksamheten möjligheten att uppnå god status för särskilda förorenande ämnen, skriver domstolen i ett pressmeddelande.

- Trots att verksamhetens tillskott av metaller i Öresund blir försumbart avslås ansökan. Anledningen är att verksamhetens utsläpp i vatten strider mot fastställda miljökvalitetsnormer, säger ordföranden i målet, rådmannen Urban Lund.

- Eftersom bolagets rening inte innebär nollutsläpp är det till följd av vattenförekomstens gällande vattenstatus inte möjligt att tillåta verksamheten, säger det tekniska rådet Viktor Forsell i pressmeddelandet.

Källa: pressmeddelande

Kommentera en artikel (1)
Meddela redaktionen
Företagens egna nyheter
Se alla medlemsnyheter
Mest läst
Senaste nytt
Se senaste nytt
Utvalda artiklar
Utvalda nyheter från förstasidan
Digital vägledning minskar risk att farliga ämnen återvinns
EU:s nya förpackningslagstiftning offentliggjord
Ny vd till Svenska Retursystem
Nya planer för gamla däck
Industriell symbios ska få ett lyft
Erbjuder återvinning av stenullsisolering
Andra Nordiska Medier
Dagens Handel
Plastforum SE
Packnet

Sänd till en kollega

0.093