23948sdkhjf

Fosformålet: Ragn-Sells överklagande prövas

Mark- och miljööverdomstolen meddelar prövningstillstånd för miljöföretaget Ragn-Sells överklagan av det nekade miljötillståndet för fosforåtervinning i Helsingborg.

Beskedet innebär att den uppmärksammade ansökan nu tas upp till prövning på nytt.

– Vi välkomnar att Mark- och miljööverdomstolen väljer att ta upp målet och ser fram emot den förnyade prövningen. Nu vill vi visa att återvinning av fosfor gör nytta för miljön och klimatet på ett sätt som lagen medger, säger Anders Kihl, forsknings- och utvecklingschef på Ragn-Sells, i ett pressmeddelande.

Den anläggning Ragn-Sells vill bygga i Helsingborg ska återvinna fosfor, som är en av huvudkomponenterna i mineralgödsel. Med Ash2Phos-tekniken, som utvecklats av Ragn-Sells innovationsbolag EasyMining, utvinns mer än 90 procent av fosforn ur askan från förbränt avloppsslam. Genom att producera fosfor från det slam som redan finns i stor mängd kan anläggningen ersätta fosfor från gruvor i Ryssland, Kina och Marocko och därmed spara utsläpp motsvarande 20 000 ton koldioxid varje år.

– Om vi menar allvar med att bygga ett hållbart, klimatneutralt samhälle måste vi börja använda de råvaror vi redan har i form av olika avfall. Det gäller särskilt de råvaror vi riskerar att få ont om, som fosfor, säger Anders Kihl.

I december 2021 avslog mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt bolagets ansökan om miljötillstånd. Beslutet fattades trots att domstolen samtidigt slog fast att utsläppen av metaller till Öresund skulle bli försumbara och att återvinningen skulle bidra till att sänka Sveriges klimatutsläpp. Med det överklagande som nu ska behandlas i Mark- och miljööverdomstolen vill Ragn-Sells visa att underrätten använt fel bedömningsgrunder för att värdera utsläppen. Rättstillämpningen skulle innebära att inget annat än nollutsläpp kan möjliggöra nya verksamheter kring Öresund, exempelvis nya bostadsområden, utbyggda reningsverk eller industrisatsningar.

Anläggningen för fosforåtervinning är planerad att byggas på Kemiras område i Helsingborg. Fullt utbyggd väntas anläggningen skapa minst 30 nya arbetstillfällen.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078