23948sdkhjf

Söderenergi och Ragn-Sells ska återvinna aska

Söderenergi, Sveriges fjärde största fjärrvärmeproducent, har skrivit avtal med Ragn-Sells för cirkulärt omhändertagande av 25 000 ton flygaska varje år.

På Ragn-Sells nya anläggning i Upplands-Bro ska en ny teknik användas för att återvinna värdefulla råvaror från askan medan miljögifter tas bort ur kretsloppet.

Flygaska bildas när rökgaserna från förbränning renas. Bara i Sverige produceras varje år 300 000 ton flygaska när sju miljoner ton avfall energiåtervinns för att ge fjärrvärme och el. Askan innehåller höga halter av ämnen som kan vara farliga, men också stora mängder värdefulla resurser som kalium, natrium och kalcium. Hittills har större delen av den svenska flygaskan skickats till ett nedlagt kalkbrott i Oslofjorden i brist på mer hållbara alternativ. Men sedan den 1 oktober 2021 klassar Naturvårdsverket, som ansvarar för exporttillstånd för flygaska, inte längre sådan hantering som återvinning, utan som bortskaffning och deponering.

Med Ash2Salt-tekniken, som utvecklats och patenterats av Ragn-Sells innovationsbolag EasyMining, kan råvarorna återvinnas samtidigt som oönskade ämnen tas bort ur kretsloppet. Ragn-Sells nya anläggning, som bygger på Ash2Salt-tekniken, byggs just nu i Upplands-Bro nordväst om Stockholm. Anläggningen tas i drift under andra halvåret i år och kommer att ha kapacitet att behandla 150 000 ton flygaska varje år. Det motsvarar hälften av all flygaska som svenska kraftvärmeaktörer producerar varje år.

I uppdraget från Söderenergi ingår också att omhänderta ca 35 000 ton bottenaska per år. Bottenaska och slagg från energianläggningar innehåller metaller som tas omhand och återvinns. Detta sker genom att slaggen körs genom ett speciellt sorteringsverk där både magnetiska och omagnetiska metaller tas tillvara. Det kvarvarande slaggruset sorteras i olika storlekar och kan användas som konstruktionsmaterial i stället för naturgrus.

Om Ash2Salt:

Ash2Salt-satsningen tilldelades i fjol 51 miljoner kronor i investeringsstöd från Klimatklivet, Sveriges satsning på projekt som minskar klimatutsläpp. Tekniken kan redan användas i tolv länder utanför Norden, genom ett licensieringsavtal som innebär att det globala företaget Hitachi Zosen Inova bygger in Ash2Salt-lösningen i de förbränningsanläggningar de uppför.

Källa: pressmeddelande

Artikeln är en del av vårt tema om Avfallsförbränning.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078