23948sdkhjf

Ragn-Sells överklagar domstolsbeslutet

Miljöföretaget Ragn-Sells meddelar att man överklagar mark- och miljödomstolens avslag på ansökan om miljötillstånd för en anläggning för fosforåtervinning i Helsingborg.

Domstolen har konstaterat att satsningen innebär stor klimatnytta och att miljöpåverkan skulle bli försumbar, men väljer trots det att inte ge tillstånd. Målet för satsningen är att producera fosfor från förbränt avloppsslam i Helsingborg och ersätta klimatbelastande fosfor från gruvor utanför Europa.

– Det är glädjande att domstolen slår fast att vår fosforåtervinning bidrar till klimatomställningen och medför försumbara metallutsläpp. Men tolkningen att sådana försumbara utsläpp står i vägen för ett miljötillstånd är orimlig. Om den skulle stå sig blir det omöjligt att bygga såväl hållbara industrier som nya bostäder längs Öresund, och därför överklagar vi domen, säger Anders Kihl, forsknings- och utvecklingschef på Ragn-Sells, i ett pressmeddelande.

Allt utom nollutsläpp innebär ett hinder för tillstånd, menar Mark- och Miljödomstolen, som också skriver att etableringen har ”viktig betydelse för ett resurseffektivt omhändertagande av den ändliga resursen fosfor samt för samhällets klimatomställning i stort”. Tolkningen skulle innebära att varje förändring kring Öresund stoppas, exempelvis nya bostadsområden eller en utökning av kapaciteten i reningsverken.

– Vår satsning i Helsingborg skulle tvärtom ta bort stora mängder metaller ur kretsloppet genom en cirkulär hantering av avloppsslam. Då blir det inte rimligt att neka miljötillstånd på grund av det rätten menar är försumbara tillskott av samma metaller. Om Sverige ska nå målet att vara klimatneutralt 2045 måste vi kunna satsa på storskalig innovation som sänker utsläppen kraftigt, och det är väldigt ont om tid, säger Anders Kihl vidare.

Eftersom den fosfor som ska produceras ersätter motsvarande produkt från jungfruliga råvaror minskas de totala klimatutsläppen med över 20 000 ton koldioxidekvivalenter varje år. Projektet har därför tilldelats 51 miljoner kronor från Klimatklivet, Sveriges satsning på innovation som minskar klimatutsläpp. Fullt utbyggd väntas anläggningen dessutom skapa minst trettio nya arbetstillfällen. Ragn-Sells avsikt är att bygga den första storskaliga Ash2Phos-anläggningen på kemiföretaget Kemiras industripark i Helsingborg, i samarbete med Kemira. Storskalig industriverksamhet kräver alltid miljötillstånd.

– Att ta vara på värdefulla råvaror i avloppsslam är ett stort steg mot ökad cirkularitet inom vattenindustrin. Genom vårt samarbete med Ragn-Sells vill vi ge Europa tillgång till en lokal, hållbar källa till fosfor och minska beroendet av att importera fosfor från gruvor i andra länder, säger Peter Kihlgren, vd på Kemira. Valet av etableringsort föll på Helsingborg tack vare stadens goda förutsättningar när det gäller råvaruförsörjning, infrastruktur och hållbart företagande, samtidigt som Kemiras verksamhet är etablerad i staden sedan länge.

Fakta:

Näringsämnet fosfor är avgörande för att jordbruket ska kunna producera tillräckligt mycket livsmedel. Men i dag är Europa beroende av fosfor från gruvor i andra delar av världen. Samtidigt finns stora mängder fosfor i avloppsslammet från svenska reningsverk. En mindre del av slammet används som gödning på åkermark, men största delen håller för låg kvalitet och skaffas bort. Därför har Ragn-Sells innovationsbolag EasyMining utvecklat tekniken Ash2Phos, som utvinner över 90 procent av fosforn ur askan från förbränt avloppsslam samtidigt som föroreningar tas bort.

Källa: pressmeddelande

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.159