23948sdkhjf

Avfall Sverige kommenterar kulturministerns uttalande om returpapper

Kommunernas branschorganisation Avfall Sverige kommenterar nu kulturminister Amanda Linds uttalande om returpappersförordningen.

Så här skriver man på sin hemsida:

Den 1 januari 2021 ska de nya reglerna för insamling av förpackningar och returpapper börja gälla. FTI och TMR har båda lämnat in ansökan om att få bli tillståndspliktiga insamlingssystem för förpackningar, och TMR också för returpapper. Däremot har inte Pressretur lämnat in ansökan för att få samla in returpappret. 

Under lång tid har Tidningsutgivarna tillsammans med bland andra Grafiska Företagen argumenterat för att regeringen bör upphäva eller revidera förordningen om producentansvar för returpapper. De anser att det blir för dyrt. 

Producentansvaret för returpapper har gällt sedan 1994 men tyvärr har det varit kommuner och fastighetsägarna som byggt ut den fastighetsnära insamlingen av förpackningar och tidningar, som en service till de boende, och tagit kostnaderna för det. Regeringens beslut om regelförändring gör att producenterna nu får bära en större del av kostnaden själva. Inte mer än rätt kan man tycka.

Så sent som i december 2019 meddelade regeringen att, trots påstötningar från tidningsbranschen, skulle ingen revidering i förordningen om producentansvar för returpapper göras. Vid en presskonferens den 3 april sade kulturminister Amanda Lind angående insamlingen av returpapper att ”rådande läge inte är hållbart för journalistiken och att regeringen därför avser att återkomma med en långsiktigt hållbar lösning”. Detta har tolkats av vissa media som att förordningen om producentansvar för returpapper helt kommer att skrotas. Det är inte vår uppfattning att det var det ministern sa. Att plötsligt riva upp ett ansvar som har gällt i 25 år verkar både desperat och ogenomtänkt.

Det är orimligt att kommunerna ska bära kostnaden för att bygga ut fastighetsnära insamling av returpapper för att pappersindustrin anser att det är för dyrt själva. Om förordningen rivs upp är risken då uppenbar att tidningarna istället hamnar i restavfallet. Då går pappersindustrin miste om det eftertraktade returpapperet och samhället förlorar de vinster som materialåtervinningen medför. 

När Tidningsutgivarna med flera argumenterar för ett avskaffande av producentansvaret för returpapper innebär det att de inte ser några problem med att överföra stora kostnader på kommunerna och fastighetsägarna. Detta är inte acceptabelt anser Avfall Sverige och rimmar illa med alla politiska ambitioner om en cirkulär ekonomi, där producenterna säger sig vilja spela en avgörande roll.  

Skälet till att producenterna vill avskaffa regelförändringarna är att det blir för dyrt. Eventuella ekonomiska problem hos producenterna måste lösas genom andra stödåtgärder från staten än att avskaffa producentansvaret för returpapper och därmed lägga den ekonomiska bördan på kommunerna, fastighetsägare och andra.

Vi har begärt möte med kulturminister Amanda Lind för att få att förstå vad som ligger bakom hennes uttalande i fredags och för att ge vår bild av situationen. 

Kommentera en artikel (1)
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.109