23948sdkhjf

Enviro i strategiskt partnerskap med Michelin

Styrelsen för Scandinavian Enviro Systems har i enlighet med en avsiktsförklaring avseende ett långsiktigt strategiskt partnerskap med den franska globala däcktillverkaren Michelin, beslutat genomföra en riktad nyemission.

Emissionen är om ca 32,5 MSEK varigenom Michelin (genom det helägda dotterbolaget Michelin Ventures SAS) tecknar aktier i Enviro motsvarande ett ägande om 20 procent efter emissionen. Det strategiska partnerskapet avses omfatta bland annat upprättandet av en gemensamt ägd återvinningsanläggning för uttjänta däck samt ett gemensamt utvecklingsarbete för att bredda möjligheterna med de material som återvinns med hjälp av Enviros teknologi. 

Emissionen förväntas slutföras senast den 29 april i år.
Ett slutgiltigt avtal avseende det strategiska partnerskapet beräknas kunna ingås runt halvårsskiftet 2020.

Det strategiska partnerskapet ger Enviro kraftigt förbättrade förutsättningar för en global etablering av återvinningsanläggningar baserade på Enviros patenterade och ledande teknologi.

– Michelin är en av världens ledande däcktillverkare och det här samarbetet gör att vi kan etablera oss globalt på ett sätt som vi aldrig hade klarat på egen hand, säger Enviros styrelseordförande Alf Blomqvist.

Partnerskapet med Michelin avses i nuläget omfatta fyra huvudområden:

  • Ett utvecklingsavtal för att bredda användningsområdet för Enviros pyrolysteknologi
  • Michelins aktieinvestering om totalt 20 procent av Enviro efter emissionen, vilket gör Michelin till den största ägaren i bolaget
  • Ett gemensamt projekt för att bygga en anläggning för att industrialisera teknologin. Lokaliseringen av anläggningen kommer att beslutas vid ett senare datum.
  • Ett gemensamt leveransavtal mellan Michelin och Enviro

Emissionen av nya aktier är riktad till Michelin. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att, på ett kostnads- och tidseffektivt sätt, anskaffa kapital i syfte att stärka bolagets finansiella ställning samt att underlätta Enviros framtida investeringar i samarbetet med Michelin. Mot denna bakgrund finner Enviros styrelse att det finns objektivt godtagbara skäl att avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Slutgiltigt avtal
Den nuvarande avsiktsförklaringen innefattar inga bestämmelser som hindrar Enviro från att samarbeta med andra däcktillverkare eller däckleverantörer efter den 31 juli 2020.

– Det har varit centralt för oss i våra förhandlingar eftersom vi inte vill begränsa våra möjligheter att utvecklas på marknaden i detta skede, säger Alf Blomqvist,  som hållit i förhandlingarna.

Gemensam anläggning
En central del i avsiktsförklaringen är etablerandet av en återvinningsanläggning baserad på Enviros teknologi. Parterna är överens om att denna skall ägas av Michelin och Enviro gemensamt men slutliga villkor avseende ägarandelar, kommersiella villkor och finansiering kvarstår att förhandla. Parterna vill i nuläget inte kommunicera några närmare tidpunkter för när dessa förväntas vara klara. För Enviro är ett ägande i anläggningen centralt eftersom det ger möjlighet att ta del av de intäktsströmmar som denna genererar. Genom ett delägarskap kan bolaget också säkerställa såväl kvalitet som fortsatt produktutveckling. En del av emissionslikviden som bolaget tillförts avses investeras i en första anläggning.

– I och med att vi förfinat vår metod och ökat återvinningsgraden av ingående material har vi också förbättrat intäktsmöjligheterna. Att vara delägare i anläggningarna är därmed en central del i vår strategi, säger Thomas Sörensson, vd för Enviro Systems.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094