23948sdkhjf

Ny studie: Storpack ger matsvinn

Att välja portionsförpackat och mindre förpackningar är mer klimatsmart.

Detta enligt en ny studie från Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, där forskare kartlagt matsvinn hos svenska hushåll. Studien visar också att osäkerhet kring datummärkning och hållbarhet hos livsmedel är en starkt bidragande faktor till att mat slängs.

- Förpackningar målas ofta upp som en stor miljöbov, men är nödvändiga för att transportera och skydda maten. Vi borde i stället fokusera på att förpacka maten så att mindre mat slängs då matsvinnet har större påverkan på klimatet, säger Helén Williams, docent i miljö- och energisystem och ansvarig för studien, i ett pressmeddelande. Den har  genomförts av forskare vid Karlstads universitet och forskningsinstitutet RISE.

- Att uppmuntra till mer portionsförpackat i en tid när många vill ta bort förpackningar helt är kontroversiellt. Men forskning visar att livsmedel som förpackas bättre och kan ätas upp i större utsträckning är bättre för klimatet, även om mer förpackningsmaterial används, fortsätter Williams.

Syftet med studien var att få svar på varför konsumenterna slänger olika typer av livsmedel och vilken roll förpackningen har för det uppkomna matsvinnet. Forskarna har kartlagt matsvinn ända ner på produktnivå, med hjälp av 37 hushåll i Karlstad och Stockholm. Dessa fick under en veckas tid mäta sitt matavfall, föra dagbok samt delta i intervjuer.

Förpackningen styr konsumenters beteende
Resultatet visade att förpackningens utformning spelar större roll än vad tidigare forskning visat.

- Utformningen var särskilt viktigt för mejerivaror, kött och fisk, bröd samt matvaror med lång hållbarhet. För mejerivaror orsakade förpackningens utformning nästan 70 procent av det uppkomna svinnet, och för kött- och fiskprodukter 50 procent, säger Helén Williams.

Produkter med lång hållbarhet behöver uppmärksammas eftersom när dessa väl öppnats blir de produkter med begränsad hållbarhet. Flera hushåll i studien kastade bland annat såser, tomatprodukter och oliver i och med att  förpackningen innehöll för stor mängd och osäkerheten kring hållbarheten var stor.

Viktiga förpackningsfunktioner som enligt forskarna behöver utvecklas är att minska osäkerheten kring datummärkning och hållbarhet, samt anpassa fler förpackningar till konsumenternas behov. Man ska inte lockas att köpa mer mat än man hinner äta upp.

- 16 procent av maten slängdes för att datumet gått ut eller på grund av osäkerhet kring hållbarhet. 8 procent slängdes för att konsumenten inte kunnat förbruka allt innehåll då förpackningen var för stor. Dessutom relaterades ytterligare 21 procent av slängd mat till mat som blivit dålig i öppnad förpackning, vilket kan betyda att förpackningen varit för stor. 5 procent av matsvinnet var relaterat till förpackningar som var svåra att tömma, detta gällde främst mejeriprodukter, säger Helén Williams.

- Världens livsmedelsproduktion står i dag för en tredjedel av klimatpåverkan. Att utveckla förpackningar som gör att vi slänger mindre mat är nödvändigt för att vi ska kunna nå de globala klimatmålen och i detta arbete behöver livsmedels- och förpackningsbranschen ta ett större ansvar i att skapa en förståelse för konsumenternas behov och beteende, avslutar Helén Williams.

Vetenskaplig artikel:

Artikeln “Avoiding Food Becoming Waste in Households – The role of packaging in consumers’ practices across different food categories” är publicerad i Journal of Cleaner Production och skriven av Helén Williams, Annika Lindström, Jakob Trischler, Fredrik Wikström och Zane Rowe.

Artikeln är en del av vårt tema om Forskarnytt.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.109