23948sdkhjf

Återvinning ökar, men inte lika mycket som avfall

Avfallet ökar, trots samhällets målsättning att minska det.

Främst ökar blandat avfall från områdena avfallshantering, bygg och rivning samt hushåll. Samtidigt ökar materialåtervinningen svagt. Det visar rapporten Avfall i Sverige 2018, som IVL Svenska Miljöinstitutet har varit med och tagit fram på uppdrag av Naturvårdsverket.

Enligt den nya statistiken ökar mängden avfall i Sverige. Om man räknar bort gruvavfallet, som står för så mycket som 75 procent, uppkom totalt 35,2 miljoner ton avfall 2018, en ökning med nio procent sedan 2016.

De största avfallsmängderna står byggbranschen och hushållen för med 12,4 respektive 4,5 miljoner ton. De största avfallsslagen som ökar är sorteringsrester från avfallshantering, mineraliskt och blandat bygg- och rivningsavfall samt blandat hushållsavfall och liknande avfall.

Hushållens avfall på motsvarar 440 kg per person. Över 40 procent av det är blandat restavfall som inte har sorterats och därför skickas till energiåtervinning. Fortfarande är det alltså stora mängder av exempelvis plast, papper och trä som skulle kunna materialåtervinnas.

– Det är tydligt att vi har långt kvar till en cirkulär hantering av avfall. Därför är det viktigt att vi fortsätter att utöka sorteringen och återvinningen samtidigt som vi minskar uppkomsten av avfall. Det som är positivt är att vi ser att allt fler företag i olika branscher vill bidra till just detta, säger Damien Bolinius, IVL:s projektledare för arbetet med avfallsstatistiken.

Viss ljusning, men mycket förbränns fortfarande

En viss positiv trend finns då andelen avfall som går till materialåtervinning har ökat med två procent medan bortskaffandet, som deponering och förbränning utan energiåtervinning, har minskat med 17 procent. Men det dominerande sättet att ta hand om avfall är fortfarande genom energiåtervinning och användning som konstruktionsmaterial, för återfyllning och markspridning.

Avfallsstatistiken, som publiceras vartannat år, presenteras nu i en mer lättillgänglig form: dels en större rapport, dels tolv statistikblad för utvalda branscher och avfallsflöden.

Rapporten Avfall i Sverige – Uppkomst och behandling 2018 samt statistikbladen är framtagna genom konsortiet Svenska Miljöemissionsdata, SMED, på uppdrag av Naturvårdsverket.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.079