23948sdkhjf

Samarbete kring uttjänta motorer

SCA Munksund ska energioptimera sin produktion med hjälp av smarta sensorer från ABB. I samband med detta byts utrangerade motorer ut mot mer energieffektiva motorer. De gamla motorerna återvinns av Stena Recycling och materialen får ett nytt liv.

Detta är ett två-årigt pilotprojekt från SCA-koncernen där SCA Munksund i Piteå är först ut med att installera smarta sensorer för att tillståndsövervaka samt energioptimera sin produktion av papper och massa.

Utrangerade motorer som byts ut mot mer energieffektiva motorer och drivsystem ska återvinnas i sina materialfraktioner för att aktivt sänka den totala miljöpåverkan. 
I samband med att motorer byts ut kommer speciella containrar för Upcycling från Stena Recycling ställas ut hos SCA Munksund för att säkra återvinning av dem. 

– Det är glädjande att SCA väljer den här lösningen. Tack vare vårt nära samarbete med ABB når vi en större total nytta, både för industrin och miljön. Återvinning av aluminium, koppar och järn ger i sig en energibesparing på mellan 75 och 95 procent jämfört med att producera nya metaller. För att få så rena material som möjligt hanterar vi motorerna i ett separat flöde. Sedan säljer vi de återvunna metallerna främst på den lokala marknaden för att ytterligare minska miljöbelastningen. Slutresultatet är att cirkeln sluts och metallerna får nytt liv i nya produkter. Tack vare återvinningen säkerställer vi också att de gamla motorerna inte hamnar i länder där de kan fortsätta att sluka energi och generera stora koldioxidutsläpp, säger Fredrik Pettersson, vd Stena Recycling AB.

Idag konsumerar elektriska motorer 40 procent av Sveriges totala elenergi, och besparingspotentialen är mycket hög då stor del av den installerade basen i industri och infrastruktur är gammal och inte energieffektiv. En energi- och dimensioneringsanalys kan också genomföras för att bestämma den totala energikonsumtionen på motorer och drivsystem och därmed underlätta beslut om energiuppgradering genom nya högeffektiva motorer och drivsystem. 

– Resurseffektivitet är en viktig del av SCA:s hållbarhetsarbete, både för att hushålla med jordens resurser men också för att vara kostnadseffektiv och konkurrenskraftig. SCA:s  affärsmodell bygger på en hållbar och effektiv värdekedja, säger Jens Riglert, Fabrikschef SCA Munksund.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.125