23948sdkhjf

Myndighetssamarbete för hållbara batterier

Regeringen har gett Energimyndigheten, Naturvårdsverket och SGU i uppdrag att utveckla myndighetssamverkan för att stödja utvecklingen av verksamheter i Sverige som kan bidra till en hållbar, konkurrenskraftig och resurseffektiv batteriproduktion med låga utsläpp av växthusgaser och som inte innebär spridning av farliga ämnen till miljön. Uppdraget ska bidra till den ökade elektrifiering som behövs för att klara klimatmålen.

– Vi står inför nästa generations elektrifiering, och i den har batterier en viktig roll. Sverige och svenska företag har mycket att bidra med i den europeiska värdekedja för hållbar batteriproduktion som nu växer fram, säger energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman.  

– När batterier produceras, används, återanvänds och återvinns på ett hållbart sätt minskar vi negativ påverkan på människor och miljö. Hållbara batterier kommer att vara en nyckel för att minska utsläppen i transportsektorn och som energilager i ett elsystem med ökande andel vind- och solkraft, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

Myndigheterna ska redovisa uppdraget för Regeringskansliet senast den 14 oktober 2022. En delredovisning ska göras senast den 28 februari 2021.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.424