23948sdkhjf

Säger nej till förslag om slopat producentansvar för papper

Sveriges Allmännytta är starkt kritisk mot regeringens förslag att upphäva producentansvaret för returpapper för att i stället lägga ansvaret och kostnaden på kommunerna och dess invånare.

– Förslaget innebär ett avsteg från den viktiga princip som säger att den som sätter en produkt på marknaden ska ansvara för dess miljöpåverkan från produktion till dess att det blir ett avfall. En princip som vi anser är viktig att hålla fast vid och som hittills värnats av alla svenska regeringar sedan 1960-talet, säger Anders Nordstrand, vd, Sveriges Allmännytta, i ett pressmeddelande.

I dag ansvarar producenterna för att samla in och därefter återvinna returpapper. Regeringen föreslår att producentansvaret ska upphöra och att kostnaden för hanteringen ska täckas via avfallstaxan. Förslaget innebär att ansvaret flyttas till kommunerna och i förlängningen till hushållen, även till boende som inte prenumererar på tidningar eller som tackat nej till reklam.

Om förslaget genomförs kommer det att saknas incitament för producenter av pappersmassa att ta miljöansvar. En sådan situation är inte långsiktigt hållbar och strider mot ambitionen att Sverige ska bli en cirkulär ekonomi. Även producenter av reklamblad  kommer enligt förslaget att slippa ta ansvar för sina produkter, trots att reklamblad utgör en avsevärd del av det papper som sätts på marknaden.

– Utbyggnad och drift av bostadsnära insamling är en stor ekonomisk börda som skulle träffa kommunerna och som måste täckas genom en höjd avfallstaxa. I förlängningen landar det hos fastighetsägarna och slutligen hos de boende oavsett om de prenumererar eller inte på en papperstidning, säger Åsa Johansson (S), styrelseordförande, Sveriges Allmännytta.

Den största kostnaden hamnar dock på miljön. Få kommuner lär ha möjlighet att fullt ut kunna bekosta separat insamling och materialåtervinning av returpappret, inte minst mot bakgrund av de ekonomiska utmaningar som många av dem står inför. Risken är uppenbar att en stor del i stället hamnar i restavfallet och skickas till energiåtervinning, vilket innebär att en stor mängd papper kommer att eldas upp i stället för att bli nytt papper.

Sveriges Allmännytta föreslår att regeringen istället utreder ett sammanhållet system för fastighetsnära insamling av förpackningar, returpapper och matavfall, så att det blir tydligt och enkelt för de boende att lämna sitt avfall i närheten av sin bostad.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078