23948sdkhjf

Ökad återvinning kräver bättre information

Det går för långsamt att identifiera och reglera farliga ämnen, något som är nödvändigt för att nå ett giftfritt och resurseffektivt kretslopp.

Det visar en rapport som RE:Source tagit fram för att ge en tydligare bild av problematiken med farliga ämnen i material.

För att återvunnet material ska kunna konkurrera med nytt material så måste farliga kemikalier identifieras och tas bort innan materialen återanvänds eller återvinns.

- Problematiken med de särskilt farliga ämnena är att de riskerar att leda till enorma hälso- och miljöeffekter med tillhörande kostnader. De gör också att det blir svårare att använda materialen igen, säger Nicklas Gustavsson, Ramboll, i ett pressmeddelande.

Han och Dämien Bolinius, IVL Svenska Miljöinstitutet, har skrivit rapporten ”Hållbara cirkulära material och farliga ämnen – en kunskapssammanställning”. De konstaterar att det finns en efterfrågan från industrin att återvinna mer och att använda mer återvunnen råvara, men att det är förknippat med svårigheter.

- Det finns brister i standarder. Hur ska man till exempel analysera återvunnen plast? Hur ska man rapportera? Och vilken information ska delas mellan företag som säljer och köper återvunnen plast? säger Dämien Bolinius på IVL Svenska Miljöinstitutet.

- Det vi fått som input när vi har haft workshops i projektet är att det behövs en marknad för återvunnet material. Där är det många som vill se någon typ av stimulans, i form av exempelvis krav på användande av återvunnet material i offentliga upphandlingar, säger Nicklas Gustavsson.

En länk till slutrapporten hittar du här.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.094