23948sdkhjf

Ökar återvinning av fönster

Byggjätten NCC samarbetar med NorDan för ökad materialåtervinning av uttjänta fönster, en erkänt svår process.

I samband med att avfallslagstiftningen skärptes i augusti ställs nu högre krav på byggentreprenörer att sortera mer och öka cirkulariteten av material.

En av de delar som har identifierats som särskilt svår att arbeta cirkulärt med är uttjänta fönster. Det har saknats processer för hur material i fönster kan separeras på ett effektivt sätt. Detta är något som NCC och fönster- och dörrproducenten NorDan tagit fasta på i ett gemensamt utvecklingsprojekt för återvinning av uttjänta fönster. Projektet testas nu på bostadsrättsföreningen Eddan i Helsingborg där grundläggande processer för att demontera och returnera fönster för cirkulärt återbruk har etablerats.

– Cirkulära lösningar är nödvändigt för att vi skall nå målet om klimatneutralitet, vi behöver också vara flera aktörer som samverkar i värdekedjan för att hitta lösningar som kan driva på branschen. Det är genom att våga testa som vi kan bygga kunskap och identifiera gemensamma vägar framåt, säger Pernilla Löfås, hållbarhetsspecialist NCC Building Sverige.

NCC har ansvar för returprocessen i projektet och säkerställer en effektiv demontering och återleverans av de förbrukade fönsterna. Därefter tar NorDan vid och separerar ut materialslagen för att säkerställa återvinningen av exempelvis metaller, plast och glas. Detta ger en betydligt effektivare process än vad som tidigare har varit möjligt då material från demonterade fönster vanligtvis gått direkt till deponi.

– I pilotprojektet Eddan har vi framgångsrikt utvecklat och effektiviserat processen för demontering, återleverans och återvinning av fönster. Den beräknade klimatnyttan av återvinningen i projektet är cirka 95 ton koldioxid-ekvivalenter, säger produktutvecklingschef Andreas Långström vid NorDan AB.

För att ytterligare stärka och driva på utvecklingen deltar NCC även i ett branschgemensamt innovationsprojekt om ökad cirkularitet av glas som projektleds av RISE. Fokus för det projektet är att gå från linjära till cirkulära processer för planglas och hitta effektiva lösningar för demontering och återvinning av materialet.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.125