23948sdkhjf

Avskaffat producentansvar: Starka reaktioner från Avfall Sverige

Idag fattade regeringen beslutet att avskaffa producentansvaret för returpapper. Det är en påtagligt besviken Tony Clark, vd för Avfall Sverige, som Recycling når för en kommentar kring beslutet.

- Det är oerhört beklagligt när elva organisationer, vi, SKR, ÅI, stora bostads- och fastighetsbolag, efterlyser en dialog med regeringen för att diskutera alternativa vägar istället för att som nu avskaffa producentansvaret för returpapper och lägga över insamlingen på kommunerna. Pappersindustrin har dragit den stora vinstlotten här, säger Tony Clark och fortsätter:

- Jag är också mycket orolig över den Pandoras ask som regeringen nu öppnar genom att frångå principen ”förorenaren betalar”. Vilka andra branscher vädrar nu morgonluft och funderar kring hur man ska slippa undan, när tidnings- och pappersbranschen gör det? Samtidigt lovordar regeringen principen på andra områden, till exempel textil, där avsikten ju är att införa ett producentansvar inom några år.

- Man säger att kostnaderna blir för höga för producenterna, men producentansvaret har ju aldrig handlat om kostnader eller att systemet ska gå med vinst, det är ju ett ansvar man har för att se till avfallet som genereras tas om hand. I det här fallet säger man att det kommer att kosta en halv miljard kronor, men det är ju för att regeringen själv föreslagit att det ska vara en fastighetsnära insamling. Det är bra att returpapperet inte hamnar i restavfallet, men i dagsläget kostar producenternas insamling inte mer än ca 40 till 50 miljoner kronor, säger Tony Clark.

- Så låt producenterna fortsätta driva detta system, det är en rimlig lösning. Ska kommunerna bygga upp ett nytt system från grunden kommer det att kosta upp emot en halv miljard kronor.

- Nu pratar man helt plötsligt om en halv miljard och då menar jag att man inte ska ställa miljöfrågor mot demokratifrågor på det orättfärdiga sätt som nu skett, utan istället sagt att man utvecklar statsstödet till tidningarna under en övergångsperiod. Allt tyder på att papperstidningarna så småningom kommer att försvinna, och då är det inte rimligt att tvinga kommunerna att investera i en infrastruktur för att ta hand om avfall från en sektor som är på kraftig tillbakagång.

- Det talas mycket om kostnaderna för insamlingen, men det sägs inget om de enorma belopp som kommer att krävas för att investera i en infrastruktur som idag inte finns. Det är omöjligt. Dessutom förväntas kommunerna ha detta på plats på bara ett år. Detta känns som ett ogenomtänkt hafsverk som inte är bra hanterat, menar Tony Clark.

- En ytterligare aspekt är detta med reklamen. Vi har gjort plockanalyser som visar att det är upp emot 40 till 50 % av returpapperet som är reklam. Det är väsenligt högre än de 20 % som regeringen säger att det handlar om. Det hade varit rimligt att lägga någon form av avgift på de som sätter reklam på marknaden, istället för att lägga insamlingskostnaden på medborgarna, som ofta inte vill ha reklamen ifråga heller.

- Det är också så att vi, kommunerna, enbart arbetar med insamling. Helt plötsligt så tvingas vi ut på en marknad, återvinning, där vi inte agerat tidigare. Kommunerna riskerar att bli stående med berg av pappersmaterial som man inte blir av med. Ett värsta scenario är att man blir tvungen att betala för att bli av med det. Det finns så många osäkerhetsfaktorer i beslutet som drabbar kommunerna, säger Clark och fortsätter:

- Nu måste vi ut på en världsmarknad för att hitta någon som vill köpa materialet och det kommer inte att bli lätt för kommunerna.

- Nu får vi ju diskutera internt hur vi ska formera oss och agera framöver, men det är många frågor som måste hanteras väldigt snabbt.

Sammanfattningsvis så har man underskattat övergångstiden som behövs, man har underskattat kostnaderna som kommer att drabba kommunerna och man har underskattat svårigheterna detta för med sig, konstaterar Tony Clark.

- Man säger att detta görs för att rädda tidningarna, men detta kommer ju inte att leda till det. Detta är inte räddningen för en bransch som dras med många andra problem också. Vi ifrågasätter inte demokratiaspekten här, utan det är helt klart att tidningarna behövs i hela landet, men det behövs någon annan form av statligt stöd, inte att kommunerna ska ta hand om returpapperet. Det borde tas ett helhetsgrepp kring mediaaspekten, men istället blir det ett hattande här och där, säger Tony Clark och avslutar med att säga att det är med stor besvikelse man tagit emot dagens besked.

- Men, nu är vi där vi är och det gäller att försöka samla oss på det nya året och göra det bästa av det här. Idag känns det dock bittert.

Kommentera en artikel (1)
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094