23948sdkhjf

Returpapper, så mycket kostar det

Precis före jul fattade regeringen beslut om att avskaffa producentansvaret för returpapper och istället lägga ansvaret för insamlingen på kommunerna.

Nu har Avfall Sverige gjort en beräkning över vad det kommer att kosta kommunerna att samla in och materialåtervinna returpapper från de svenska hushållen. Det framgår av organisationens hemsida.

Beräkningarna bygger på en analys av ett antal olika insamlingslösningar med olika servicenivåer i åtta pilotkommuner. Dessa har valts ut för att spegla kommuner med olika förutsättningar. De insamlingslösningar man tittat på är:

  • Insamling av matavfall, restavfall och returpapper samordnat med förpackningar i fyrfackskärl i villa och separata kärl i flerbostadshus
  • Insamling av matavfall, restavfall och returpapper i separata kärl för villa och flerbostadshus
  • Insamling av matavfall, restavfall och returpapper i olikfärgade påsar för optisk sortering för villa och flerbostadshus
  • Insamling av matavfall och restavfall i separata kärl, insamling av returpapper vid lättillgängliga publika insamlingsplatser

Beräkningarna visar att kostnaden för hantering av returpapperet kommer att överstiga 100 kr per hushåll och år för flertalet pilotkommuner och insamlingssystem. För de pilotkommuner som är små eller medelstora hamnar kostnaden på 150 till 250 kronor per hushåll och år. Man konstaterar också att insamlingssystem som innebär en hög grad av samordning med hantering av andra fraktioner, exempelvis förpackningar, har goda förutsättningar att bli kostnadseffektiva.

Ett resultat av beräkningarna är att ersättningen för insamlat returpapper behöver ökas rejält jämfört med dagens ersättning om kostnadstäckning ska uppnås. I de studerade pilotkommunerna motsvarar dagens ersättning tio till femtio kronor per hushåll och år.

Mer info finns på Avfall Sveriges hemsida.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.11