23948sdkhjf

”Offentlig upphandling avgörande för omställningen”

Miljöföretaget Ragn-Sells välkomnar handlingsplanen för cirkulär ekonomi som under fredagen presenterades av miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) och näringsminister Ibrahim Baylan (S).

Framför allt är Ragn-Sells positiva till satsningen på offentlig upphandling och förslagen om kvotplikt för att öka mängden återvunna råvaror. Men, man pekar också på behovet av att initiativ till ny lagstiftning.

– Det är enormt positivt att regeringen nu vill använda offentlig upphandling för att skynda på omställningen till ett cirkulärt samhälle. Ju större del av samhällets pengar som används till varor tillverkade av återvunna material, desto snabbare får vi igång fungerande marknader så som regeringen efterlyser, säger Pär Larshans, hållbarhetschef på Ragn-Sells, i ett pressmeddelande.

Upphandlingsmyndigheten ges i uppdrag att verka för mer cirkulära inköp i stat, kommuner och regioner. I handlingsplanen lyfter regeringen också vikten av att återvinna fosfor och andra kritiska näringsämnen i former som kan användas som gödning i jordbruket. Däremot finns ännu inga förslag om tvingande lagkrav på att reningsverk ska återföra en viss andel av fosforn i avloppsslam eller liknande.

– Regeringen konstaterar att giftfria kretslopp av återvunna näringsämnen minskar jordbrukets sårbarhet i enlighet med regeringens livsmedelsstrategi, vilket är viktigt. Nu gäller det att regeringen lägger fram lagförslag med tuffa krav på att återvinna värdefulla näringsämnen ur bland annat avloppsslam, säger Pär Larshans.

I handlingsplanen får Naturvårdsverket uppdraget att lämna förslag på produktgrupper där kvotplikter på återvunnet material bör införas, alltså krav på en viss andel återvunnen råvara i produkter. Näringsminister Ibrahim Baylan sade under presskonferensen att näringslivets expertis är viktig för att fastställa vad som är praktiskt möjligt att föreslå.

– Det är en mycket viktig signal från regeringen att den vill se över möjligheterna att införa kvotplikt på återvunnet material. Tekniken för att återvinna värdefulla råvaror som fosfor, kväve och kalium finns i dag. Nu behövs lagstiftning för att få i gång verkliga cirkulära marknader som kan ersätta jungfrulig råvara, säger Pär Larshans.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.11