23948sdkhjf

Stärker insatser mot brottslighet på avfallsområdet

Illegal avfallshantering är ett växande problem både nationellt och internationellt.

Detta kan innebära stora konsekvenser för såväl miljön som för människors hälsa. Mot den bakgrunden har regeringen beslutat om uppdrag till ett flera myndigheter som ska ta fram konkreta förslag på åtgärder.

De berörda myndigheternas gemensamma uppdrag består i att kartlägga omfattningen av brottsligheten, samt att komma med förslag för att förhindra och förebygga sådan brottslighet. Det gäller särskilt organiserad ekonomisk brottslighet inom avfallsområdet.  

– Vi måste ta krafttag mot avfallsbrottslighet, som kan få katastrofala följder för både människor och miljö. Därför är jag glad att vi idag fattat det här beslutet, som kommer vara viktigt för att förhindra den här typen av brott, säger miljö- och klimatminister Per Bolund, i ett pressmeddelande.

De myndigheter som får uppdraget är: Naturvårdsverket, Kustbevakningen, länsstyrelserna i Gävleborgs, Norrbottens, Stockholms, Skånes och Västra Götalands län, Polismyndigheten, Tullverket och Åklagarmyndigheten

Flera andra myndigheter och aktörer berörs också, som Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket och Transportstyrelsen, samt kommuner och näringslivsrepresentanter, som kommer att få lämna synpunkter. Det framgår inte av pressmeddelandet när de aktuella myndigheterna förväntas redovisa sina resultat.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.11