23948sdkhjf

REGERINGEN

EXTRA!! Tidningsbranschen slipper finansiera returpappersinsamling

Journalistikens ekonomiska villkor har varit ansträngda under lång tid, och försämrats ytterligare till följd av coronakrisen.

Corona
Regeringen presenterar krispaket för småföretag

Nu presenterar regeringen ytterligare åtgärder för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet.

Han blir expert i miljömålsberedningen

132 punkter i klimatpolitisk handlingsplan

Regeringen presenterar för första gången en klimatpolitisk handlingsplan för riksdagen.

Förlängd period för biogasstöd

Avfallsförbränning
Skatt på avfallsförbränning nästa år

Regeringens förslag om att införa en skatt på avfallsförbränning lämnas nu till riksdagen.

Proposition för bättre genomförande av EU:s avfallsdirektiv

Skatt på plastbärkassar

I budgetpropositionen för 2020 aviserar regeringen att en skatt på plastbärkassar ska införas.

Avfallsförbränning
Skatt på avfallsförbränning 2020

100 miljoner till biogasstöd

Utredning om skatt på engångsartiklar

Statliga pengar till 159 lastbilar för flytande biogas

Innovationsklustret Drive LBG löser hönan och ägget-problematiken.

Nya etappmål för minskat matavfall

Regeringen ger Naturvårdsverket i uppdrag att föreslå etappmål inom miljömålssystemet för att förebygga bland annat matavfall.

Så ska samarbeten öka fyllnadsgraden i transporter

Biogasutredning förlängs

Föreslår lagändring kring illegal avfallsexport

Regeringen föreslår en lagändring för att bättre kunna komma åt den illegala avfallsexporten från Sverige.

Tar plats i expertråd om avloppsslam

Nyligen sammankallade regeringen sitt nya expertråd gällande kommittédirektivet om giftfri och cirkulär återinföring av fosfor från avloppsslam.

Domeij leder delegation för cirkulär ekonomi

Åsa Domeij har av regeringen utsetts att leda delegationen för cirkulär ekonomi.

Tydligare regler kring förpackningsavfall och källsortering

Regler för källsortering i utemiljöer och förpackningsavfall från privatimport ska bli tydligare.

Avfall Sverige välkomnar förordningsändring

Regeringsbeslut: Mer tillgänglig källsortering nära hemmet

Regeringen har idag beslutat om förordningsändringar om producentansvaren för förpackningar och returpapper samt kommunernas insamling av matavfall. Detta ska leda till enklare, mer lättillgängliga och rationella insamlingssystem för hushållen.

Utredning om svensk biogas

Delegation för cirkulär ekonomi begränsas?

ÅI kommenterar promemoria

Sänd till en kollega

0.109