23948sdkhjf

REGERINGEN

Proposition för bättre genomförande av EU:s avfallsdirektiv

Skatt på plastbärkassar

I budgetpropositionen för 2020 aviserar regeringen att en skatt på plastbärkassar ska införas.

Avfallsförbränning
Skatt på avfallsförbränning 2020

100 miljoner till biogasstöd

Utredning om skatt på engångsartiklar

Statliga pengar till 159 lastbilar för flytande biogas

Innovationsklustret Drive LBG löser hönan och ägget-problematiken.

Nya etappmål för minskat matavfall

Regeringen ger Naturvårdsverket i uppdrag att föreslå etappmål inom miljömålssystemet för att förebygga bland annat matavfall.

Så ska samarbeten öka fyllnadsgraden i transporter

Biogasutredning förlängs

Föreslår lagändring kring illegal avfallsexport

Regeringen föreslår en lagändring för att bättre kunna komma åt den illegala avfallsexporten från Sverige.

Tar plats i expertråd om avloppsslam

Nyligen sammankallade regeringen sitt nya expertråd gällande kommittédirektivet om giftfri och cirkulär återinföring av fosfor från avloppsslam.

Domeij leder delegation för cirkulär ekonomi

Åsa Domeij har av regeringen utsetts att leda delegationen för cirkulär ekonomi.

Tydligare regler kring förpackningsavfall och källsortering

Regler för källsortering i utemiljöer och förpackningsavfall från privatimport ska bli tydligare.

Avfall Sverige välkomnar förordningsändring

Regeringsbeslut: Mer tillgänglig källsortering nära hemmet

Regeringen har idag beslutat om förordningsändringar om producentansvaren för förpackningar och returpapper samt kommunernas insamling av matavfall. Detta ska leda till enklare, mer lättillgängliga och rationella insamlingssystem för hushållen.

Utredning om svensk biogas

Delegation för cirkulär ekonomi begränsas?

ÅI kommenterar promemoria

Avfall Sverige välkomnar smidigare återvinning

Regeringen har skickat en promemoria med ett antal förslag som förtydligar producentansvaret för förpackningar och returpapper.

Vill se mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper

Regeringen skickar en promemoria på remiss med ett antal förslag som förtydligar producentansvaret för förpackningar och returpapper. Förslaget innebär att insamling i eller vid bostadsfastigheter blir huvudregel.

Diskuterar plast i haven med EU-kollegor

Stöd för strandstädning

Nu förbjuds mikroplaster

Ola Alterå chef för Klimatpolitiska rådet

Sänd till en kollega

0.125