23948sdkhjf

REGERINGEN

Tar plats i expertråd om avloppsslam

Nyligen sammankallade regeringen sitt nya expertråd gällande kommittédirektivet om giftfri och cirkulär återinföring av fosfor från avloppsslam.

Domeij leder delegation för cirkulär ekonomi

Åsa Domeij har av regeringen utsetts att leda delegationen för cirkulär ekonomi.

Tydligare regler kring förpackningsavfall och källsortering

Regler för källsortering i utemiljöer och förpackningsavfall från privatimport ska bli tydligare.

Avfall Sverige välkomnar förordningsändring

Regeringsbeslut: Mer tillgänglig källsortering nära hemmet

Regeringen har idag beslutat om förordningsändringar om producentansvaren för förpackningar och returpapper samt kommunernas insamling av matavfall. Detta ska leda till enklare, mer lättillgängliga och rationella insamlingssystem för hushållen.

Utredning om svensk biogas

Delegation för cirkulär ekonomi begränsas?

ÅI kommenterar promemoria

Avfall Sverige välkomnar smidigare återvinning

Regeringen har skickat en promemoria med ett antal förslag som förtydligar producentansvaret för förpackningar och returpapper.

Vill se mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper

Regeringen skickar en promemoria på remiss med ett antal förslag som förtydligar producentansvaret för förpackningar och returpapper. Förslaget innebär att insamling i eller vid bostadsfastigheter blir huvudregel.

Diskuterar plast i haven med EU-kollegor

Stöd för strandstädning

Nu förbjuds mikroplaster

Ola Alterå chef för Klimatpolitiska rådet

Välkomnar förslag om ökad återanvändning

Riksdagen antog klimatpolitiskt ramverk

Biogashot tas på allvar

Sänd till en kollega

0.096