23948sdkhjf

Klart: Nya regler för insamling av förpackningar

Regeringen har nu beslutat om nya regler som ska göra det enklare för hushållen att sortera sitt förpackningsavfall.

Alla hushåll ska nu få insamling av plast, papper, glas och metall i närheten av hemmet. Samma insamling ska också finnas på större populära platser utomhus. Som väntat tar nu kommunerna tar över ansvaret.

Alldeles för många förpackningar som skulle kunna återvinnas, särskilt plastförpackningar, hamnar i soppåsen och bränns upp. Det är dåligt, för människor och klimatet. När vi erbjuds insamling nära vår bostad sorterar vi mycket bättre, det är bevisat. Svenskarna vill återvinna, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

 

− Folk ska inte behöva kånka långt eller ta bilen till återvinningen och sen mötas av överfulla, skräpiga återvinningsstationer. Det är också för svårt idag att sopsortera för de som inte har en återvinningsstation nära. Varenda svensk kommer snart att kunna sopsortera plast, papper, glas och metall i närheten av hemmet. Det ska bara funka, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll i pressmeddelandet.

 

Regeringens beslut innebär att kommunerna år 2024 tar över ansvaret för att samla in förpackningsavfall från hushållen, och att så kallad fastighetsnära insamling av förpackningsavfallet ska ske senast år 2027. Förpackningsproducenterna ska fortfarande vara de som betalar. Från den 1 januari 2026 ska kommunerna även samla in samma sorters förpackningsavfall på större populära platser utomhus, som exempelvis torg och parker av viss storlek. Plastförpackningar ska samlas in separat på fler platser utomhus än dessa.

− Oavsett om man befinner sig i hemmet eller i en större park ska man kunna sortera sitt förpackningsavfall på samma sätt. Det finns också mycket förpackningar vid exempelvis snabbmatsrestauranger. Vi ska kunna lita på att dessa och andra restauranger också sorterar plast och andra material. Det kravet förtydligas nu, säger Annika Strandhäll vidare.

 

Regeringen har samtidigt beslutat om förenklingar för verksamheters hantering av sitt förpackningsavfall. De kommer att kunna lämna detta gratis och utan volymbegränsningar på mottagningsstationer i hela landet. Regeringen har även gett Naturvårdsverket i uppdrag att följa upp och utvärdera systemets införande och utveckling i nära dialog med de centrala aktörerna.

Om producentansvaret:

Producentansvaret för förpackningar innebär att producenterna av förpackningar ska ha ett operationellt och/eller finansiellt ansvar för förpackningar i design-, tillverknings- och användningsfasen samt i avfallsledet. Regeringen meddelade i februari 2021 att producentansvaret för förpackningar skulle ses över. En intern utredning på Miljödepartementet skulle lämna förslag på nya bestämmelser om insamling och återvinning av förpackningar. Syftet var att skapa goda förutsättningar att nå materialåtervinningsmålen i EU:s förpackningsdirektiv. Utredningen skulle också ta fram de förslag som behövs för att genomföra de särskilda bestämmelserna i EU:s avfallsdirektiv om producentansvar, de så kallade minimikraven. Utredningen har remitterats till ett stort antal instanser, vars synpunkter har beaktats i utformningen av de beslutade bestämmelserna.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094