23948sdkhjf

FASTIGHETSNÄRA INSAMLING

ÅI om avslag för insamling

Även TMR välkomnar NVV-beslut

TMR kommenterar på sin hemsida NVV:s beslut om att avslå ansökan om att driva fastighetsnära insamlingssystem.

Nya insamlingssystemet: Naturvårdsverket avslår ansökningar

Den nya lagstiftningen ställer höga krav på införandet av ett system med fastighetsnära insamling av förpackningsavfall.

FTI: Vi välkomnar NVV:s beslut

FTI: Sätt miljönyttan i fokus

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, publicerar idag en rapport om framtidens insamlings- och återvinningssystem.

Kommuner får inte bekosta förpackningsinsamling

En ny utredning visar att en konsekvens av det nya systemet för fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar är att kommunerna från 2021 inte får bekosta sådan insamling.

Borås framtidssäkrar insamling av hushållsavfall

Borås Energi och Miljös styrelse har fattat beslut om införande av bostadsnära insamling av hushållsavfall, förpackningar och tidningar.

Utökar fastighetsnära textilinsamling

Från och med september månad får de boende i 600 hushåll i centrala Göteborg bättre möjlighet att lämna textil till återanvändning.

Bättre sortering fastighetsnära

Avfall Sveriges årliga statistik över hushållsavfallet på läns- och kommunnivå har nu presenterats.

Förändringar i producentansvaret riskerar snedvrida konkurrensen

Tvåfacksystem minskade restavfall med 20 procent

Hushållens avfall i siffror

Tankar kring nya förpackningsförordningen

Pilotprojekt för nytt insamlingssystem

I Borås finns en lång tradition med att källsortera hushållsavfall, då man redan på 1990-talet införde sortering med svart och vit påse.

Klartecken för fastighetsnära avfallsinsamling

ÅI-synpunkter på regeringsförslag

KfS välkomnar initiativ för enklare återvinning

ÅI kommenterar promemoria

Avfall Sverige välkomnar smidigare återvinning

Regeringen har skickat en promemoria med ett antal förslag som förtydligar producentansvaret för förpackningar och returpapper.

Vill se mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper

Regeringen skickar en promemoria på remiss med ett antal förslag som förtydligar producentansvaret för förpackningar och returpapper. Förslaget innebär att insamling i eller vid bostadsfastigheter blir huvudregel.

Trollhättebor engagerade i sopsorteringsfrågan

ABC för fastighetsnära insamling

Nu finns ytterligare en hjälp för den som vill vara med och öka återvinningen av förpackningar och tidningar.

Sänd till en kollega

0.078