23948sdkhjf

Kritik mot brister i förslag till nytt insamlingsansvar

En sammanställning över remissinstansernas svar på Miljödepartementets förslag för en nyordning av insamlingen av förpackningsavfall från hushållen visar att förslaget över lag får stark kritik, även om grundtanken delas av de flesta.

Miljödepartementets förslag att överföra insamlingsansvaret för hushållens förpackningsavfall från producenterna till kommunerna gillas av de flesta remissinstanserna. Men hur det ska gå till lämnar mycket övrigt att önska visar en sammanställning som Svenskt Producentansvar, SPA, har gjort.

SPA är producenternas bolag för det nuvarande insamlingsansvaret och SPA ställer sig positivt till att ansvaret överförs till kommunerna. Men liksom många andra remissinstanser lyfter SPA fram flera helt avgörande punkter mot förslaget, bland annat att ändra dagens system för insamling av glas och metall, och de föreslagna övergångsreglerna.

– De förslagna reglerna har tyvärr allvarliga brister, vilket uppmärksammas i remissvar från både myndigheter, kommuner och näringslivet. Regeringen behöver göra justeringar på flera punkter för att insamling och återvinning fortsatt ska fungera väl, säger Henrik Nilsson, VD för SPA.

Svenskt Producentansvar har analyserat hur remissinstanserna har yttrat sig om promemorian ”En förbättrad förpackningsinsamling – nya roller för kommuner och producenter” (M2021:02118), som presenterades i november 2021.

Analysen visar att 65% av remissinstanserna (106 av 164 st) stödjer förslaget att kommunerna ska ta över ansvaret för insamling av förpackningsavfall och att näringslivet ska ersätta kommunerna för detta. På flera punkter är dock remissinstanserna tydligt kritiska.

Dessa är några:

Inför inte konkurrens för producentansvar

  • 41% av instanserna (68 st) avstyrker förslaget att låta konkurrerande organisationer finansiera insamling och återvinning av förpackningar. Konkurrens skulle ha begränsat värde och kräva omfattande detaljreglering vilket erfarenheter från andra länder visar. Endast 4% (6 st) tillstyrker förslaget.

 

Gör om övergångsreglerna

  • Hela 74% av instanserna (122 st) avstyrker förslaget till övergångsregler. Kommuner framhåller att övergångstiden är för kort för att införa fastighetsnära insamling för samtliga hushåll i Sverige. Producenter framhåller brister i regleringen av vem som ska finansiera systemet, och risken att insamlingen därför inte kommer kunna upprätthållas. Endast 4% (6 st) tillstyrker förslaget.

 

Behåll dagens system för glas och metall

  • 49% av instanserna (81 st) avstyrker förslaget att samla in förpackningar av glas och metall i anslutning till hushållens fastigheter, i stället för som vid insamlingsstationer. Dagens insamling överträffar insamlingsmålen, och en övergång till fastighetsnära insamling skulle leda till sämre återvinning. 28% (37 st) tillstyrker förslaget, övriga har inte tagit ställning.
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.097