23948sdkhjf

Förpackningar: Kommuner tar över insamlingsansvar

Regeringen har nu remitterat promemorian ”En förbättrad förpackningsinsamling – nya roller för kommuner och producenter”.

Promemorian innehåller flera förslag som ska reglera insamlingen av olika slags förpackningsavfall från hushåll och verksamheter, samt grundläggande frågor kring ansvar och finansiering.

Den största förändringen jämfört med nuvarande bestämmelser gäller att kommunerna föreslås ta över ansvaret för insamlingen av förpackningsavfallet från hushållen. Producenterna ska genom sina branschorganisationer ersätta kommunerna ekonomiskt för insamlingen.

Tydligare ansvarsförhållanden för kommunerna och producentansvarsorganisationerna ska göra det lättare att samarbeta för att nå ett bättre återvinningsresultat. En mer effektiv insamling och sortering av förpackningar från hushåll och verksamheter ökar möjligheterna till återvinning, vilket i sin tur minskar behovet av nya råvaror och reducerar utsläppen av koldioxid.

− Vi måste ta vara på våra resurser bättre och se till att minska uttaget av nya råvaror. Därför måste det vara enkelt för människor att återvinna. Det nya förslaget för insamling lägger en bra grund för det, säger miljö- och klimatminister Per Bolund i ett pressmeddelande. 

Förändringarna föreslås ske etappvis under åren 2024 till -26. Insamlingen från hushållen av de vanligaste förpackningsslagen, alltså papper, plast, glas och metall, ska ske fastighetsnära för att fungera på bästa sätt. Skrymmande förpackningsavfall och förpackningar av ovanliga material ska samlas in via lättillgängliga insamlingsplatser.

Promemorian innehåller också förslag på nya eller förtydligande bestämmelser som genomför avfallsdirektivets minimikrav för utökat producentansvar. I övrigt bygger förslaget till stor del på gällande bestämmelser i förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar etc.

Promemorian går alltså nu ut på remiss och synpunkter på förslaget kan lämnas till den 7 februari 2022.

Hela promemorian finns att läsa på den här länken.

Källa: pressmeddelande

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.125