23948sdkhjf

Återvunnet stål optimalt för att nå klimatmål

Återvunnet stål håller på att bli en eftertraktad produkt, både vad gäller pris och klimatnytta. I samarbete med två Skanska-projekt har Stålfabrikken varit navet i det cirkulära stålhjulet. Framtida projekt kommer att kräva en ökad grad av återanvändning och stål är ett smart material att börja med.

Skanska och Stålfabrikken har satt upp ett mål att minska utsläppen med 70 procent till 2030 och till 2045 ska deras verksamhet vara klimatneutral.

Detta kräver att de använder innovativa lösningar och nya processer för att minska sitt klimatavtryck. Användning av klimatsmarta material och en satsning på en cirkulär ekonomi är två av fokusområdena i den klimatfärdplan som företaget tagit fram för att visa vägen in i lågutsläppssamhället.

Med en reduktionsfaktor på cirka en till en, vilket innebär att ett ton återvunnet stål minskar ett ton CO2 jämfört med nytt stål, kan det bidra till betydande minskningar i ett byggprojekt. Stålfabrikken vill gå i täten inom klimat- och miljöarbetet inom stålindustrin och satsar nu stort på återvinning.

Återvunnet stål från ett Skanska-projekt till ett annat  

I höstas ritade och levererade Stålfabrikken tolv tillfälliga konstruktioner för vattenkraftprojektet Fiskumfoss, i norra Trøndelag. När stålkonstruktionen demonterades i våras valde Stålfabrikken att köpa tillbaka delar av stålet från byggherren Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk. Samtidigt hade Stålfabrikken dialog med byggverksamheten i Skanska angående leverans av en tillfällig konstruktion för rehabilitering av Hjorten Teater för EC Dahls i Trondheim.

Efter överenskommelse med Hjortenprojektet transporterades stålet till Stålfabrikkens lokaler på Øysand för bearbetning innan montering. Resultatet blev att samma stål användes i två olika Skanska-projekt. På så sätt får projekt som tar emot återanvänt stål en betydande klimatvinst, då principen är att när stål och andra material återanvänds beräknas materialens klimatpåverkan till noll och endast transporter och förädling ingår i materialredovisningen.

BEROENDE AV VINST: – För att skapa nya cirkulära materialflöden är vi beroende av att alla inblandade aktörer lämnas med vinst, vare sig det är ett höjt skrotpris, ett lägre stålpris eller ett påslag vid återförsäljning, säger Jon Olav Kvåle, fabrikschef på Skanska Stålfabrikken. FOTO: SKANSKA STÅLTYG

– Förutom att minska projektets klimatavtryck har alla inblandade också tjänat pengar. För att skapa nya cirkulära materialflöden är vi beroende av att alla inblandade aktörer lämnas med vinst, vare sig det är ett höjt skrotpris, ett lägre stålpris eller ett påslag vid återförsäljning, säger Jon Olav Kvåle, fabrikschef på Skanska Stålfabrikken.

– Till en början blir ett minskat klimatbidrag en bonus, men på sikt tror vi att ännu hårdare klimat- och miljökrav kommer att resultera i höjda skrotpriser och större betalningsvilja för återvunnet stål, förklarar han.

Tillfälliga konstruktioner lämpar sig väl för återanvändning  

I Regeringskvarteret i Oslo är Skanska i full gång med att rehabilitera den ikoniska Høyblokka och här har Stålfabrikken designat och levererat 30 ton stål för tillfälliga konstruktioner. När dessa konstruktioner är demonterade köper Stålfabrikken tillbaka stålet för bearbetning och vidareförsäljning till potentiella kunder.

Detta stål kan sedan till exempel ingå i ett mycket klimateffektivt stödsystem för en lågemissionsbyggnad med en reduktion på upp till 30 ton CO2, vilket motsvarar utsläpp från cirka 11 000 liter diesel eller 130 kubikmeter betong.

Projektledare på Stålfabrikken, Fredrik Johannes Lund, konstaterar att tillfälliga konstruktioner är väl lämpade för att skapa volymer av återvunnet stål till kommande Skanska-projekt.

– När vi får bidra till utformningen av tillfälliga konstruktioner kan vi välja profiler som vi med stor sannolikhet kommer att återanvända i andra projekt. Möjligheten till återköp är då mycket större, och risken för framtida återförsäljning betydligt lägre.

UTVECKLINGSPROJEKT: – Genom att göra stål från tillfälliga konstruktioner tillgängligt och cirkulärt kan vi erbjuda detta för utvecklingsprojekt i Skanskas regi, säger Rune Stene, affärsutvecklare på Skanska. FOTO. SKANSKA

Söker fler projekt som vill ha återvunnet stål

Stålfabrikken vill nu kontakta fler byggare och entreprenörer med stål från tillfälliga konstruktioner, så att de kan göra återanvänt stål till en del av ännu fler framtida leveranser.

– Genom att göra stål från tillfälliga konstruktioner tillgängligt och cirkulärt kan vi erbjuda detta till utvecklingsprojekt i Skanskas regi, som tillval i anbud där återanvändning betonas eller direktförsäljning till externa entreprenörer eller byggare, förklarar Rune Stene, affärsutvecklare på Skanska.

– Vi är också i dialog med rivningsentreprenörer för att kontrollera tillgängligheten och kvaliteten på det stål de kan erbjuda. Från och med idag är återvunnet stål den mest kostnadseffektiva metoden för att minska utsläppen av växthusgaser. Skanska har flera projekt med höga klimatambitioner, som måste återanvända stål för att nå sina mål, så vi behöver få stålkontroll, säger han avslutningsvis.

Källa: Skanska

Artikeln är en del av vårt tema om Omvärlden.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094