23948sdkhjf

WEINE WIQVIST

Avfall Sveriges vd knyts till Lunds universitet

VD-byte hos Avfall Sverige

Avfallsförbränning
Brexit = slut med sopimport?

Uppmaningen: Återvinn allt matavfall!

Det behövs en heltäckande reglering av utsortering och insamling av matavfall oavsett om matavfallet lyder under kommunalt avfallsansvar eller avfallsinnehavarens ansvar.

Avfallsförbränning
Inför klimatavgift för plast

Fossilfri avfallsförbränning är en omöjlighet så länge det tillverkas produkter bestående av fossilbaserad plast. En ny rapport pekar på vägar att nå målet om fossilfri avfallsförbränning.

TipTapp går emot lagens princip

Avfall Sverige i delegationen för cirkulär ekonomi

Domeij leder delegation för cirkulär ekonomi

Åsa Domeij har av regeringen utsetts att leda delegationen för cirkulär ekonomi.

Avfall Sverige välkomnar förordningsändring

Avfallet ökar

Avfallsmängderna ökar igen, enligt färsk statistik från Avfall Sverige.

Välkomnar nyordning för förpackningar och tidningar

Uppmanar till avfallsminskning

Att producera en enda mobiltelefon ger ett avfallsfotavtryck på 86 kg. Det är avfall som konsumenten aldrig ser.

Biogassatsning välkomnas

Avfall Sverige välkomnar smidigare återvinning

Regeringen har skickat en promemoria med ett antal förslag som förtydligar producentansvaret för förpackningar och returpapper.

Plastproblemen kan inte lösas i avfallsledet

Debatt
”Fyra förslag för en vassare cirkulär politik”

Omvärlden
EU-förslag: Högst 10 % hushållsavfall till deponi 2035

Sänd till en kollega

0.068