23948sdkhjf

EU-domstolen återupptar mål?

Häromdagen meddelade Högsta förvaltningsdomstolen sin dom i målet mellan Konkurrensverket och de skånska kommuner som direktupphandlat avfallstjänster utan att annonsera dessa. En dom som kan leda till att EU-domstolen återupptar ett mål mot Sverige.

Beslutet i Högsta förvaltningsdomstolen blev att Konkurrensverket förlorade. Nu kommenterar Återvinningsindustrierna utfallet. ÅI bedömer att domen i förlängningen kan leda till att EU-domstolen kommer att återuppta målet mot Sverige där flera av medlemmarna stämmer staten för att det saknas effektiva sanktioner mot svenska kommuner som bryter mot de så kallade in-house-reglerna.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att Konkurrensverket har tillsynsansvar över tillämpningen av upphandlingsreglerna men att verket inte getts någon möjlighet att meddela förbud. Med anledning av den utgången så går domstolen aldrig in på sakfrågan om kommunerna brutit mot in-house-reglerna. Domen kan således inte tolkas som att Högsta förvaltningsdomstolen gett klartecken för kommunerna att fortsätta att direkttilldela uppdrag till i detta fall Sysav.

Effekten av domen blir att det numera står klart att det inte finns några påföljder för de kommuner som agerar i strid mot LOU, vilket det skall finnas enligt upphandlingsdirektiven. Detta är således en viktig dom för det mål som ligger i EU-domstolen där några av Återvinningsindustriernas medlemmar har stämt svenska staten, just för att det saknas effektiva sanktioner mot svenska kommuner som bryter mot in-house-reglerna. Högsta förvaltningsdomstolens dom bör därför innebära att EU-domstolen återupptar målet mot Sverige, menar ÅI. Målet har vilandeförklarats efter Kammarrättens dom förra året och som innebar att Konkurrensverkets förbud då bedömdes lagenligt. Detta har Högsta förvaltningsdomstolen nu alltså rivit upp, vilket i förlängningen kan leda till att Sverige fälls i EU-domstolen. Då skulle Sverige bli tvunget att införa tydliga sanktionsmöjligheter mot kommuner som bryter mot in-house-reglerna och direktupphandlar avfallstjänster.

Källa: Återvinningsindustrierna

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094