23948sdkhjf

UPPHANDLING

Åtta av tio vill att kommunen upphandlar återvunnet

Fler än åtta av tio svenskar, 84 procent, vill att deras kommun aktivt prioriterar varor tillverkade av återvunnet material när de gör upphandlingar.

De vinner renhållningsupphandling i Uppsala

Vinner avfallsinsamling i fyra kommuner

Innovativ upphandling i Göteborg

Trenden: Insamling i egen regi

Kontinuitet, långsiktighet och större möjlighet till innovativa lösningar är några orsaker till att kommuner i ökad utsträckning nu väljer att samla in avfall i egen regi.

Hemsida stöd för cirkulär upphandling

Bättre avfallshantering på gång i Stockholm

Nu ska avfallshanteringen av hushållsavfall i Stockholm bli bättre.

Avfallsupphandling som främjar innovation

Få myndigheter uppmanas köpa återvunnet

En ny kartläggning har undersökt hur många statliga myndigheter som uppmanas att köpa återvunnet vid upphandlingar. Resultatet är nedslående.

Konkurrensverket synar Sysav på nytt

Mindre byggavfall med upphandlingskrav

1

Utforskar upphandlingskriterier för cirkulära produkter

EU-domstolen återupptar mål?

Häromdagen meddelade Högsta förvaltningsdomstolen sin dom i målet mellan Konkurrensverket och de skånska kommuner som direktupphandlat avfallstjänster utan att annonsera dessa. En dom som kan leda till att EU-domstolen återupptar ett mål mot Sverige.

Ny dom kör över Konkurrensverket

Nu är sista ordet sagt kring en flera år gammal strid mellan Konkurrensverket och tretton skånska kommuner.

Obefintliga krav på återvunnet material i kommuners upphandling

Avslutar avtal med RenoNorden

Nya FTI-entreprenörer

Sänd till en kollega

0.063