23948sdkhjf

Åtta av tio vill att kommunen upphandlar återvunnet

Fler än åtta av tio svenskar, 84 procent, vill att deras kommun aktivt prioriterar varor tillverkade av återvunnet material när de gör upphandlingar.

Det visar en Sifoundersökning gjord på uppdrag av Ragn-Sells. I dag gör bara ett tjugotal kommuner en sådan prioritering, men antalet växer fort.

– Det är glädjande att så många svenskar vill att deras kommuner tar större ansvar för en hållbar utveckling. Landets kommuner har möjlighet att prioritera varor som innehåller återvunnet material, och de har starkt stöd från sina invånare för att göra det, säger Ragn-Sells hållbarhetschef Pär Larshans.

Drygt åtta av tio svenskar, 84 procent, instämmer helt eller delvis i påståendet ”Jag vill att min kommun ska prioritera återvunnet material vid offentlig upphandling när det är möjligt”. Stödet är ungefär lika starkt i alla åldersgrupper. Bara fyra procent säger att de inte instämmer alls.

Ragn-Sells kartlägger varje år i vilken mån kommunerna prioriterar återvunnet material i sina upphandlingar. I år svarade 21 kommuner att deras riktlinjer för upphandling säger att varor tillverkade av återvunnet material ska prioriteras. Det motsvarar tio procent av de 204 kommuner som besvarat enkäten. Det är en tydlig uppgång jämfört med förra året, när bara tio kommuner uppgav att de ställer någon form av krav på återvunnet material.

– Hälften av utsläppen i världen beror på hur vi producerar och konsumerar varor. Stora inköpare som kommuner behöver ta ansvar och välja varor som innehåller återvunnet material, i stället för att tära ännu mer på jordens resurser, säger Ragn-Sells hållbarhetschef Pär Larshans.

Enligt regeringen står offentligt upphandlade varor och tjänster för en femtedel av Sveriges utsläpp. 2018 betalade svenska kommuner ut omkring 350 miljarder kronor till privata företag och andra organisationer, enligt Upphandlingsmyndighetens senaste sammanställning.

Om Sifoundersökningen:
Undersökningen genomfördes av Sifo på uppdrag av Ragn-Sells i form av 3 255 online-intervjuer över hela Sverige under januari och februari 2020.

Följande fråga ställdes: ”Kommuner kan aktivt prioritera återvunnet material framför icke återvunnet när de köper in varor, men få kommuner gör det i dag. I vilken grad instämmer du i följande påstående? Jag vill att min kommun ska prioritera återvunnet material vid offentlig upphandling när det är möjligt.”

Svaren fördelade sig som följer:
Instämmer helt: 45 procent
Instämmer delvis: 39 procent
Instämmer delvis inte: 5 procent
Instämmer inte alls: 4 procent
Tveksam/vet ej: 6 procent

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.095