23948sdkhjf

Nya nationella mål för en cirkulär ekonomi

Regeringen har beslutat om fyra nya etappmål för att minska matsvinnet, samt öka återvinningen av kommunalt avfall och återanvändning av förpackningar. De bidrar till att resurser används mer effektivt, vilket minskar klimatpåverkan och är en del i arbetet för en cirkulär ekonomi

Etappmål anger steg på vägen för att nå de av riksdagen beslutade miljökvalitetsmålen och Generationsmålet.  
− Vi behöver göra många åtgärder samtidigt under de kommande åren för att ställa om samhället till en cirkulär ekonomi. Återvinning och återanvändning är viktigt, och vi måste också konsumera på ett smartare sätt. De nya etappmålen visar hur vi ska minska mängden avfall i samhället och spara på resurser, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Etappmålet om kommunalt avfall innebär att successivt öka andelen kommunalt avfall som materialåtervinns och förbereds för återanvändning. Etappmålet har en stegrande ambitionsnivå fram till år 2035, då minst 65 viktprocent av det kommunala avfallet ska förberedas för återanvändning eller materialåtervinnas. Målår och viktprocent är desamma som i avfallsdirektivet.

Förberedelse för återanvändning innebär att en produkt eller komponent som blivit avfall, rengörs, repareras eller kontrolleras så att den kan användas igen, exempelvis kan en stol som blivit avfall repareras och sedan användas igen. Materialåtervinning innebär att avfallsmaterial används till produkter, material eller ämnen, antingen för det ursprungliga ändamålet eller för andra ändamål.

Regeringen har beslutat om två etappmål för matsvinn, som omfattar hela livsmedelskedjan. De ska dels minska matsvinnet så att det sammantagna livsmedelsavfallet minskar med minst 20 viktprocent per capita från 2020 till 2025, dels öka andelen av livsmedelsproduktionen som ska nå butik och konsument 2025.

− Det har länge funnits en efterfrågan på ett nationellt mål för minskat matsvinn från både offentliga och privata aktörer i livsmedelskedjan. Det är också något som i den nationella handlingsplanen för minskat matsvinn har identifierats som en förutsättning för att handlingsplanens övriga åtgärder ska bli framgångsrika. Det är därför väldigt glädjande att regeringen nu fattar detta beslut och det är min förhoppning att dessa gemensamma målsättningar ger incitament för både offentliga och privata aktörer att accelerera sitt arbeta för att minska matsvinnet, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Slutligen har regeringen beslutat om nytt etappmål för återanvändning av förpackningar som innebär att andelen återanvändbara förpackningar som släpps ut på marknaden ska öka successivt från år 2022 till minst 30 procent år 2030.

I Sverige är förpackningar det största enskilda användningsområdet för plast sett till vikt, enligt en undersökning från 2019. Etappmålet ska leda till ändrade beteenden hos konsumenter och andra aktörer så att förpackningar används flera gånger innan de blir avfall eller återvinns.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Företagens egna nyheter
Se alla medlemsnyheter
Mest läst
Senaste nytt
Se senaste nytt
Utvalda artiklar
Utvalda nyheter från förstasidan
Sopigt i Köpenhamn
Investerar 280 miljoner i kolfri stålåtervinning
Hydro först med byggsystem av 100 procent återvunnet aluminium
Resultat över förväntan med ”Smarta sopkärl”
Vill fånga CO2 med gruvavfall
Uppdaterad: Brand vid Renewcell
Andra Nordiska Medier
Dagens Handel
Plastforum SE
Packnet

Sänd till en kollega

0.093