23948sdkhjf

SOPHÄMTNING

Nytt avtal klart med Stockholm Vatten och Avfall

Corona
Avfall Sverige: Knyt till om smittan

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har klassat renhållning som en samhällsviktig verksamhet.

Uppkopplade sopkärl i Växjö

Många soptunnor är långtifrån fulla när de töms. I Växjö inleds nu ett projekt kring behovsanpassad tömning.

Trendbrott för hushållens restavfall

Ny webbtjänst för sophämtning

I vår lanseras en ny webbtjänst för sophämtning.

Över 5000 sopkärl kopplas upp

Bintel AB, som kopplar upp och digitaliserar avfallsbranschen, rullar nu ut världens största installation av uppkopplade soptunnor via LoRaWan.

Recyclingdagen
Framtidens sophämtning: On demand!

I Helsingborg genomför NSR, Bintel och Öresundskraft just nu ett försök där de boendes sopkärl försetts med sensorteknik och uppkoppling till ett IoT-nätverk. Därmed möjliggörs hämtning av avfall när kunden själv vill.

Hållbar avfallshantering i Malmö

Idag startar en entreprenör ett nytt uppdrag i Malmö.

Efter årtionden: återgår till hämtning i egen regi

De tar över hämtning i flera kommuner

De blir ny entreprenör för sophämtning i östra Västmanland

Tar över sophämtning i Västerås

De blir ny entreprenör för sophämtning

VafabMiljö har som nybildat kommunalförbund genomfört sin första upphandling för insamling av hushållsavfall.

50 framgångsrika år

Renhållningen är en del av åkerinäringen som mår bra. Omsättningen för transportörer inom miljösektorn har vuxit mer än tre gånger snabbare än medianåkeriet.

Strikt sophämtning i skärgården

Med tre färjor och åtta lastbilar ser Vrångö Transport till att renhållningen i Göteborgs södra skärgård fungerar som den ska. – Vi samlar verkligen in ALLT.

1

Liselotte Lööf kommenterar sopproblem

I förra veckan uppmärksammade vi de problem som uppstått i Stockholm i samband med byte av entreprenör för sophämtningen den 1 oktober.

Nya sopproblem i Stockholm

Sänd till en kollega

0.047