23948sdkhjf

CHALMERS

Plus

Plastens framtid ligger konsumenternas och politikernas händer

Återvunnet minskar utsläpp vid vägprojekt

Genom att optimera transporterna kan stora miljövinster göras vid exempelvis vägbyggen. Med ytterligare stöd från större andel återvunnet material och mer genomtänkta materialval, konstruktioner och metoder kan miljöbelastningen halveras, enligt forskare i Göteborg.

Rapport: Så kan återvinningen ur bilar öka

Mer material kan återvinnas från skrotade bilar. Men det kräver åtgärder, visar en ny rapport.

Kunskapsbrist kring partiklar från däck

En ny rapport sammanställer den kunskap som finns om mikroplastpartiklar som bildas av däck- och vägslitage. Av rapporten framgår att kunskapen är mycket begränsad.

Dolda skatter i bottensedimenten

De sediment som finns på bottnarna i sjöar och hav kan innehålla värdefulla metaller i sådana mängder att återvinning både är ekonomiskt intressant och leder till minskad miljöbelastning, enligt en studie som letts på Chalmers.

Återvinningsgalan
Fullsatt Executive Forum om plast

Debatt
Låt återvinningen bevara resurser och avgifta samhället

Krav på alltför hög renhet i återvunnet material skulle kunna leda till att en stor del av dagens återvinning måste läggas ner, liksom ambitionen om en mer cirkulär ekonomi. Det menar flera debattörer.

Forskarnytt
Allt plastskräp kan återvinnas med utvecklad ångkrackning

En forskargrupp på Chalmers har tagit fram en effektiv process för att bryta ner vilket plastavfall som helst till molekylnivå.

Forskarnytt
Nytt koncept ger miljövänligare batterier

Forskarnytt
Plast av jäst

Forskarnytt
Fortsätter finansiera övergång till cirkulär ekonomi

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning beviljar forskningsprogrammet Mistra REES fortsatt finansiering med totalt 47 miljoner kronor under fyra år.

Satsar på världsunik metallåtervinning

I Göteborg byggs en anläggning för återvinning av zink ur aska från avfallsförbränning.

Första jollen av plastskräp från havet döpt

Den allra första optimisten byggd av plastskräp är nu döpt….

Forskarnytt
Forskar om klimatförnekelse

Med Chalmers som nav etableras nu världens första, globala forskarnätverk om klimatförnekelse.

Sveriges biopannor kan klara omställning till förnybara bränslen

Med tio års energiforskning banar Chalmers nu vägen för en radikal omställning mot förnybara bränslen. Vill se förgasning av biomassa på bred front. ”Vi kan producera förnybart bränsle som motsvarar 10 procent av världens flygbränsle”

Forskarnytt
Transportfokus gav miljöstipendium

1

Forskarnytt
Guldgruva till spillo när bilar tjänat ut

Stora mängder knappa metaller förloras från Europas urbana gruva. 20 ton guld från bilar går till spillo varje år, och andelen kritiska metaller i bilar fortsätter att öka.

Avfallsförbränning
Askan, avfallsförbrännarnas huvudvärk

Hundratusentals ton giftig aska produceras varje år i Sverige. I askan finns metaller värda miljontals kronor – men dessa återvinns inte. Dessutom tillkommer en miljon ton bottenaska, där deponiskatten styr mot användning som kan skjuta stora miljöskulder till framtida generationer.

Sänd till en kollega

0.065