23948sdkhjf

PLASTÅTERVINNING

1

Omvärlden
Återvinner plast från organiskt avfall

Samarbete kring återvunnen plast

Till hösten återvinns batteriplasten igen

Förenar krafter för att bekämpa plastnedskräpning

Nestlé och Veolia ska samarbeta kring avfallsinsamling, avfallssortering och återvinning av plast, med fokus på elva prioriterade länder i Asien, Afrika, Latinamerika och Europa.

Loopen ska slutas för emballageplast från byggprodukter

Visst går det att förlänga livet för emballageplast från byggprodukter!

Forskarnytt
Plast blir bränsle

Startar återvinning av hårda plaster

Öppnar plaståtervinning i Polen

Satsning på återvinning av lantbruksplast

Till sensommaren startar en ny svensk anläggning för återvinning av plast från lantbruket.

Studie kring styrmedel som kan öka plaståtervinning

Återvinningsindustrierna skriver på sin hemsida om en ny studie kring möjliga styrmedel för att öka materialåtervinningen av plast.

Ikea köper andel i maskintillverkare

Sverige bildar internationell grupp för plaståtervinning

Det är nu klart att Sverige ska driva en ny internationell arbetsgrupp inom ISO för plaståtervinning.

Volvo Cars vill minska plastföroreningar

Stor potential för ökad plaståtervinning

Ett viktigt verktyg för en hållbar plastanvändning nu och i framtiden är att öka materialåtervinningen av plast. Naturvårdsverket har därför givit IVL i uppdrag att utreda potentialen för ökad materialåtervinning av plast i Sverige baserat på parametrarna ekonomi, tillgång, klimateffekt och förekomst av farliga ämnen. En rapport om detta är nu klar.

Forskarnytt
Kartläggning av giftfri plaståtervinning

Forskningskoncernen Swerea IVF beviljas en miljon kronor av Naturvårdsverket till kartläggning och analys av säkra metoder som leder till giftfri plaståtervinning.

Omvärlden
Samarbete kring kemisk plaståtervinning

1

Debatt
Plaståtervinning: Lätt att säga, men svårt att göra

Debatt
Plast – en outnyttjad resurs

Omvärlden
Dansk plastbearbetare köper PET-återvinnare

Stora samhällsvinster med ökad plaståtervinning

Holländsk plaståtervinnare till Sverige

Återvinningen av plast måste öka

800 000 till standardisering av plaståtervinning

Som en del i den särskilda satsningen på internationellt arbete med miljöanpassning av plast har Naturvårdsverket beslutat om ett bidrag till SIS, Swedish Standards Institute, på 800 000 kronor för etablering av ett ISO-sekretariat för utveckling av standarder för plaståtervinning, och för utveckling av ett standardförslag inom området.

Nedräkning till Recyclingdagen

Sänd till en kollega

0.11