23948sdkhjf

PLASTÅTERVINNING

Ikea köper andel i maskintillverkare

Sverige bildar internationell grupp för plaståtervinning

Det är nu klart att Sverige ska driva en ny internationell arbetsgrupp inom ISO för plaståtervinning.

Volvo Cars vill minska plastföroreningar

Stor potential för ökad plaståtervinning

Ett viktigt verktyg för en hållbar plastanvändning nu och i framtiden är att öka materialåtervinningen av plast. Naturvårdsverket har därför givit IVL i uppdrag att utreda potentialen för ökad materialåtervinning av plast i Sverige baserat på parametrarna ekonomi, tillgång, klimateffekt och förekomst av farliga ämnen. En rapport om detta är nu klar.

Kartläggning av giftfri plaståtervinning

Forskningskoncernen Swerea IVF beviljas en miljon kronor av Naturvårdsverket till kartläggning och analys av säkra metoder som leder till giftfri plaståtervinning.

Samarbete kring kemisk plaståtervinning

1

Plaståtervinning: Lätt att säga, men svårt att göra

Plast – en outnyttjad resurs

Dansk plastbearbetare köper PET-återvinnare

Stora samhällsvinster med ökad plaståtervinning

Holländsk plaståtervinnare till Sverige

Återvinningen av plast måste öka

800 000 till standardisering av plaståtervinning

Som en del i den särskilda satsningen på internationellt arbete med miljöanpassning av plast har Naturvårdsverket beslutat om ett bidrag till SIS, Swedish Standards Institute, på 800 000 kronor för etablering av ett ISO-sekretariat för utveckling av standarder för plaståtervinning, och för utveckling av ett standardförslag inom området.

Nedräkning till Recyclingdagen

Hallå där: Ulf Haraldsson!

Lösningen på plastfrågan? – Ett plastreturraffinaderi

Det finns planer och en stark vilja från kemiindustrin i Stenungsund att en gång för alla lösa problematiken kring återvinning av plastavfall.

Blir produktionschef för ny plaståtervinning

Plastproblemen kan inte lösas i avfallsledet

De levererar utrustning till ny plaståtervinningsanläggning

Stena Recycling sponsrar seglingstävling

Storsatsning på återvinning av plast

En stor plastanläggning som återvinner all plast från förpackningar, sätts i drift nästa år. Runt 110 000 ton plast kommer att kunna återvinnas från svenska konsumenter.

Europeisk plastindustri vill återvinna 50 %

Plaststrategi kan ge svenska investeringar

Mer plast materialåtervinns än deponeras

För första gången har mer plastavfall materialåtervunnits än deponerats, visar ny europeisk statistik.

Sänd till en kollega

0.088