23948sdkhjf

AVFALLSFÖRBRÄNNING

Inför klimatavgift för plast

Fossilfri avfallsförbränning är en omöjlighet så länge det tillverkas produkter bestående av fossilbaserad plast. En ny rapport pekar på vägar att nå målet om fossilfri avfallsförbränning.

Förbränningsskatt ett svagt verktyg

Energibolag tar ställning i plastfrågan

Inga engångsprodukter av plast. Ett tydligt producentansvar. Styrmedel högt upp i avfallstrappan. Och att fossila utsläpp från plast belastar upphandlare av avfallsbehandlingstjänster. Det är kärnan i Öresundskrafts syn på plastfrågan.

De vill minska plast i avfall till förbränning

Forskningsprojekt för effektivare avfallsförbränning

Kan snart elda allt avfall

Under många år har Storbritannien varit en stor exportör av avfall. Det kan det snart vara slut med.

Askan, avfallsförbrännarnas huvudvärk

Hundratusentals ton giftig aska produceras varje år i Sverige. I askan finns metaller värda miljontals kronor – men dessa återvinns inte. Dessutom tillkommer en miljon ton bottenaska, där deponiskatten styr mot användning som kan skjuta stora miljöskulder till framtida generationer.

Avfallsförbränning ger samhällsnytta för miljarder

Söderenergi publicerar en ny rapport som visar att samhället sparar stora belopp på energiåtervinning av avfall. Förbränningen ersätter klimatpåverkande fossila bränslen och minskar spridningen av miljögifter, samtidigt som den levererar el och fjärrvärme.

Stora dioxinutsläpp från avfallsbränder

Lidköping Energi fortsätter förbränna hushållsavfall

ÅI om skatt på avfallsförbränning

Förbränningsskatt föreslås, trots nackdelar

Aska som vägmaterial

Aska som vägmaterial

Sänd till en kollega

0.08