BIOGAS

Eget avfall blir biogas för livsmedelsproducenten

Satsning på biogas

Regeringen har under sommaren fattat beslut om en ny förordning om statligt stöd till produktion av biogas som ska användas som biodrivmedel.

Skapar kraftvärme- och biogasanläggning i Upplands Bro

Första spadtaget för ny förbehandling för biogas

Idag tog OX2 tillsammans med NSR och miljönämnden det första spadtaget för en ny förbehandlingsanläggning för biogasproduktion i Helsingborg.

Utredning om svensk biogas

Nytt initiativ driver mot förnybar gas

Unikt system för matavfall

H+ kallas det största stadsförnyelseprojektet i Helsingborg i modern tid. Fram till 2035 ska det gamla hamn- och industriområdet utvecklas till blandad stad och ge plats för fyra stadsdelar. Först ut är den nya stadsdelen Oceanhamnen, där ett unikt matavfalls- och avloppssystem kommer att tas i drift.

Bygger ny förbehandling för biogas

Patienternas matavfall mals, rötas och blir biogas

Norrlands universitetssjukhus har införskaffat en avfallskvarn som ska mala 200 ton matrester om året. Det malda avfallet förvandlas sedan till biogas. Förutom miljövinsten innebär kvarnen att kökspersonalen slipper hantera tunga säckar med matavfall – och städa när säckarna går sönder.

Mer biogas med ny pulperanläggning

Biogassatsning välkomnas

Utökat stöd till svensk biogas

Svensk biogas värd 30 miljarder

I väntan på regeringens biogasutredning presenterar Energigas Sverige idag ett förslag till Nationell biogasstrategi. Det kan innebära ett tillskott till svensk BNP på 30 miljarder kronor årligen.

Lägger ner miljardprojekt för produktion av biogas

I fjol meddelade Göteborg energi att man ville sälja biogasanläggningen Gobigas, nu avslutas miljardprojektet.

Biogaskritik i Danmark

Vafab vann mot Konkurrensverket

Matavfallshantering arbetsmiljörisk

Fortsatt biogasproduktion i Jönköping

Bygger världens största biogasanläggning

Biogas från industriellt avloppsvatten

1

Minskade koldioxidutsläpp vid biogasframställning

Forskare vid MDH har undersökt hur man kan effektivisera processen med att bryta ner organiskt avfall i samband med produktion av biogas genom anaerob rötning.

Projekt ska rädda mat från soporna

1

Mindre vatten gynnsamt vid produktion av biogas

När organiskt avfall ska bli till biogas är vatten oftast en viktig komponent i processen. Med det följer hög vatten- och energikonsumtion samt mycket restprodukter.

Framtidens regioner behöver biogas

I morgondagens hållbara städer och regioner måste cirkeln slutas och biogasens värdekedja nyttjas fullt ut.

Sänd till en kollega

0.079